Konsultacje zmian Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Źródło” po zapoznaniu się ze stanem wdrażania lokalnej strategii rozwoju, na podstawie danych uzyskanych z Samorządu Województwa, podjął decyzję o uruchomieniu procedury aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR). Zmiana obejmuje przeniesienie wartości wskaźników produktu oraz kwot do nich przypisanych w przedsięwzięciu „Rekreacja przez duże R”. Zmiany do konsultacji zostały wprowadzone na stronie 71 załączonej poniżej Strategii oraz zostały wyróżnione kolorem czerwonym.

LSR 2019 zmiany

Uwagi i opinie do wprowadzonych zmian można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2019 włącznie:

  • drogą elektroniczną na adres: lgdzrodlo@o2.pl
  • lub w formie papierowej do biura LGD na adres: ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 (o terminowości decyduje data wpływu uwag do Biura LGD)

Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Opublikowano: 13.12.2019 (MK)