• Ogłoszenie nr 5/2017 – Podejmowanie działalności gospodraczej

  Ogłoszenie o naborze wniosków – Podejmowanie działalności gospodarczej

  Wskaźniki do ogłoszenia PDG i RDG

  Dokumenty do pobrania:

  Wniosek:

  Wniosek o przyznanie pomocy Podjęcie działalności gospodraczej

  Instrukcja wypełniania wniosku

  Biznesplan

  Biznesplan

  Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

  Tabele pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

  Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

   Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis(przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym)

  Dokumenty dotyczące oceny wniosku:

  Informacja dodatkowa PDG– do wypełnienia

  Kryteria wyboru projektów z zasadami oceny i punktacją

  Ogłoszenie zamieszczono: 1 maja 2017

  Ogłoszenie nr 6/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej

  Ogłoszenie o naborze wniosków – Rozwijanie działalności gospodarczej

  Wskaźniki do ogłoszenia RDG oraz PDG

  Dokumenty do pobrania:

  Wniosek:

  Wniosek o Przyznanie Pomocy Rozwijanie działalności gospodraczej (WoPP_19_2__I_2z)

   Instrukcja wypełniania wniosku

  Biznesplan

   Biznesplan

  Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

  Tabele pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

  Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa:

   Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa (4)

  Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa

  Dokumenty dotyczące zaliczki:

  Instrukcja_wypelniania__wniosku_o_zaliczke

  Wniosek_o_zaliczke_ (1)

  Wzor_gwarancji_zaliczkowej (1)

  Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

   Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis(przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym)

  Dokumenty dotyczące oceny wniosku:

  Informacja dodatkowa RDG – do wypełnienia

  Kryteria wyboru projektów z zasadami oceny i punktacją Rozwijanie działalności gospodarczej

  Ogłoszenie zamieszczono: 1 maja 2017

  Ogłoszenie nr 7/2017 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

  Ogłoszenie o naborze wniosków – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

  Wskaźniki do ogłoszenia ZDL

  Dokumenty do pobrania:

  Wniosek:

  1 Wniosek o Przyznanie Pomocy Zachowanie dziedzictwa lokalnego (WoPP_19_2__I_2z)

  2 Instrukcja wypełniania wniosku

  Dokumenty dotyczące zaliczki:

  3 Wniosek_o_zaliczke_ (1)

  4 Instrukcja_wypelniania__wniosku_o_zaliczke

  5 Wzor_gwarancji_zaliczkowej (1)

  Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

  6 Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

  7 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis(przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym)

  Dokumenty dotyczące oceny wniosku:

  Informacja dodatkowa – do wypełnienia

  Kryteria wyboru projektów z zasadami oceny i punktacją

  Ogłoszenie zamieszczono: 1 maja 2017

  Ogłoszenie nr 8/2017 – Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury

  Ogłoszenie o naborze wniosków – Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury

  Wskaźniki do ogłoszenia NI

  Dokumenty do pobrania:

  Wniosek:

  1 Wniosek o Przyznanie Pomocy Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury (WoPP_19_2__I_2z)

  2 Instrukcja wypełniania wniosku

  Dokumenty dotyczące zaliczki:

  3 Wniosek_o_zaliczke_ (1)

  4 Instrukcja_wypelniania__wniosku_o_zaliczke

  5 Wzor_gwarancji_zaliczkowej (1)

  Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

  6 Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

  7 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis(przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym)

  Dokumenty dotyczące oceny wniosku:

  Informacja dodatkowa – do wypełnienia

  Kryteria wyboru projektów z zasadami oceny i punktacją

  Ogłoszenie zamieszczono: 1 maja 2017

  WordPress Video Lightbox