• Informacja o efektach Lokalnej Strategii Rozwoju „Źródło”.

    Informacja o efektach Lokalnej Strategii Rozwoju „Źródło”

    Od grudnia 2016 do końca grudnia 2017 roku stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „Źródło” przeprowadziła 8 naborów wniosków z poddziałania 19.2 w zakresie

    1. Rozwoju działalności gospodarczej.
    2. Założenie działalności gospodarczej.
    3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
    4. Budowy i przebudowy niekomercyjnej infrastruktury.

     

    W 2016 roku nabór został przeprowadzony w okresie od 1 do 15 grudnia 2016 roku, i tak:

    Nazwa poddziałania i budżet Liczba złożonych wniosków Liczba wniosków odrzuconych na etapie Biura Liczba wniosków przekazanych do samorządu Województwa
    Rozwój działalności gospodarczej

    400 000,00 zł

     

    7 0 7
    Założenie działalności gospodarczej

    300 000,00 zł

     

    12 1 11
    Zachowanie dziedzictwa lokalnego

    250 000,00 zł

     

    3 0 3
    Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury

    250 000,00 zł

     

    2 0 2

     

    W 2017 roku nabór został przeprowadzony w okresie od 15 do 29 maja 2017 roku, i tak:

    Nazwa poddziałania i budżet Liczba złożonych wniosków Liczba wniosków odrzuconych na etapie Biura Liczba wniosków przekazanych do samorządu Województwa
    Rozwój działalności gospodarczej

    650 000,00 zł

     

    13 0 13
    Założenie działalności gospodarczej

    250 000,00 zł

     

    14 0 14
    Zachowanie dziedzictwa lokalnego

    110 000,00 zł

     

    1 0 1
    Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury

    290 000,00 zł

     

    2 0 2

     

    Na dzień 29 grudnia 2017 roku łącznie zostało złożonych 54 wniosków spośród których:

    • W wyniku weryfikacji 10 wniosków zostało odrzuconych;
    • Zostało zawartych 19 umów na realizację operacji;
    • 7 wniosków jest zweryfikowanych i oczekujących na podpisanie umowy;
    • 17 wniosków zostało wybranych przez Lokalną Grupę Działania „Źródło”, ale nie zmieściło się
      w limicie środków;
    • 1 wniosek został odrzucony na etapie Biura LGD „Źródło”.

    Umowy zawarli:

    Gastro-Art. Piotr Pluskota UM15-6935-UM1510359/17
    Feniks Kinga Pluskota UM15-6935-UM1510360/17
    Michniuk Paweł Studio Dent UM15-6935-UM1510361/17
    Garbarek Michał UM15-6935-UM1510362/17
    Gmina Stęszew UM15-6935-UM1510364/17
    Gmina Dopiewo UM15-6935-UM1510365/17
    Nowicki Jacek UM15-6935-UM1510370/17
    Konieczny Mikołaj UM15-6935-UM1510372/17
    Chmielowska Barbara UM15-6935-UM1510374/17
    Siwek Magdalena UM15-6935-UM1510375/17
    Pawlaczek Przemysław UM15-6935-UM1510377/17
    Stępień Magdalena UM15-6935-UM1510378/17
    Katarzyna Święch UM15-6935-UM1510957/17
    Michał Bielawski UM15-6935-UM1510959/17
    Magdalena  Urszula Tyrakowska UM15-6935-UM1510964/17
    Barbara Suliga „Harmony Farm” UM15-6935-UM1510969/17
    Barbara Suliga „Harmony Farm” UM15-6935-UM1510970/17
    Gmina Stęszew UM15-6935-UM1510979/17
    Gmina Stęszew UM15-6935-UM1510980/17

     

    Oczekujący na zawarcie umów:

    Michał Andrzej Garbarek UM15-6935-UM1510973/17
    Wojciech Jabłoński UM15-6935-UM1510953/17
    Joanna Estera Frątczak UM15-6935-UM1510955/17
    OFO Dorota Owczarzak UM15-6935-UM1510965/17
    MAGMO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością UM15-6935-UM1510966/17
    Michniuk Paweł Studio Dent UM15-6935-UM1510974/17
    Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury UM15-6935-UM1510978/17

     

    Wszystkie nabory odbyły się zgodnie z Harmonogramem i zakładanymi wskaźnikami. Rada stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania „Źródło” wydała 11 opinii do zmiany postanowień zawartych umów pomiędzy beneficjentami a Samorządem Województwa.

     

     

    WordPress Video Lightbox