Aktualizacja dokumentów prawnych dotyczących PROW

7 września 2017

Zamieszczamy aktualizację dokumentów prawnych dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  1. t. jedn. ustawa finansowanie-wspolnej polityki rolnej wersja od 01.09.2017
  2. t. jedn. ustawa rozwoj-lokalny-z-udzialem lokalnej społeczności wersja od 02.09.2017
  3. t. jedn. ustawa wspieranie-rozwoju-obszarow wiejskich wersja od 02.09.2017
  4. t.jedn. ustawa w zakresie polityki spójności wersja od 02.09.2017
  5. t. jedn. rozp wsparcie operacji w ramach strategii RLKS wersja od 09.09.2017