Aneks do umowy Podejmowanie Działalności Gospodarczej

Szanowni Państwo,

Dnia 21 grudnia 2020 r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa ARiMR Nr 160/2020 wprowadzające zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W załączeniu wersja elektroniczna zaktualizowanego wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy.

Ze względu na zmienione i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do formularza umowy, jako nowe załączniki dołączone zostały następujące dokumenty:

–        Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy;

–        Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej;

–        Załącznik nr 6 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Ponadto do nowych formularzy umów przestaje obowiązywać aneks do umowy zawierający zapisy związane z przepisami dotyczącymi wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Stosowne zapisy są już zawarte w nowym formularzu umowy.

 

Aneks_19.2_P_20201221 (1)

 

Umowa_19_2_P_5z_20201221

Umowa_19_2_P_5z_Zal_1_BP_20201221

Umowa_19_2_P_5z_Zal_2_

WykazDzialek_20201221

Umowa_19_2_P_5z_Zal_3_IMBP_IPRO_20201221

Umowa_19_2_P_5z_Zal_4_OswOwyrZgody

Umowa_19_2_P_5z_Zal_5 OswMalz

Umowa_19_2_P_5z_Zal_6_RODO