• Po analizie ofert złożonych na zakup drukarki laserowej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Źródło” dokonała wyboru drukarki od firmy Zborała.

  Efekty realizacji LSR

  Szanowni Państwo.

  Od roku 2016 ogłosiliśmy 19 naborów wniosków. Wydatkowaliśmy ponad 3 000 000 zł, realizując 68% wskaźników przewidzianych w LSR.

  17 firmy z obszaru naszego LGD zakupiło nowoczesny sprzęt, wyposażyło produkcję oraz unowocześniło zakłady pracy.

  18 wnioskodawców skorzystało z dotacji w wysokości 50 000 zł i dzięki niej rozpoczęło prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

  Dzięki środkom pozyskanym przez Urząd Miejski Gminy Stęszew, Urząd Gminy Dopiewo oraz Urząd Miasta i Gminy Buk na naszym terenie pojawiły się między innymi:

  – nowe, zagospodarowane tereny wokół Jezior,

  – 3 nowe miejsca obserwacji przyrody,

  – 2 wyposażone boiska sportowe,

  – 8 nowych lub doposażonych placów zabaw,

  – 3 ścieżki edukacyjne,

  – nowe miejsca spełniające funkcję przestrzeni publicznej

  – wyremontowano obiekty na cele społeczno-kulturowe.

  W naszym budżecie wciąż pozostaje do rozdysponowania prawie 2 000 000 zł.

  Poniżej prezentacja podsumowująca nabory w roku 2019.

  Podsumowanie wdrażania LSR w roku 2019

  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 15 stycznia 2020

  Zarząd Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Źródło” zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dnia 15 stycznia 2020 roku w Świetlicy Wiejskiej w Niepruszewie.

  Poniżej zaproszenie oraz projekty uchwał:

  zaproszenie

  uchwała odwołanie członka Rady

  uchwała powołania członka Rady