• Skrócony czas pracy.

  Szanowni Państwo, w związku z utrzymującą się temperaturą 33 st.  C w pomieszczeniu Biura LGD „Źródło” Prezes Zarządu podjął decyzję o skróceniu czasu pracy. Biuro do dnia 3 sierpnia będzie czynne w godzinach od 7.00 do 13.00. Po godzinie 13.00 prosimy o kontakt pod nr telefonu 735-043-432.

  Numer producenta

  Szanowni Państwo,

  przed złożeniem wniosku na działania PROW 2014-2020, czyli na konkursy ogłaszane przez LGD w ramach poddziałania 19.2 należy wystąpić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 36 z wnioskiem o wpisanie do ewidencji producentów.

  Formularze wniosków oraz instrukcje dostępne są na stronie: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html

  Już niebawem ogłosimy nabór wniosków na projekty grantowe.

  Zmiana Procedury „grantowej”.

  Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w dniu 27.06.2018 r. Samorząd Województwa zaakceptował zmiany w „Procedurze wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.”  Najważniejszą wprowadzoną zmianą jest wysokość wyprzedzającego finansowania z 50% na 70% kosztów kwalifikowalnych zawartych we wniosku o powierzenie grantu.

  LGD „Źródło” zaprasza wszystkie stowarzyszenia i fundacje do udziału w konkursie grantowym, który planujemy ogłosić na przełomie sierpnia i września. Prosimy o zapoznanie się z poprawioną „Procedurą grantową” i śledzenie strony LGD.

  Wszelkich informacji udzielają pracownicy codziennie w godzinach pracy Biura.

  PROCEDURA: Procedura 21.06.2018 akc UMWW

   

  Zakończenie projektu współpracy.

  16 czerwca 2018 roku odbyła się ostatnia część projektu współpracy pod tytułem „Poznajemy naszego sąsiada”. Projekt był realizowany zgodnie z harmonogramem i zestawieniem rzeczowo-finansowym zawartym w  umowie o przyznaniu pomocy Nr 00005-6936-UM1520005/17 z dnia 21.09.2017 roku. Stronami współpracy są: Lokalna Grupa Działania KOLD, Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej LEADER oraz Stowarzyszenie-Lokalna Grupa Działania „Źródło”.

  Czwarta część projektu pod nazwą „Czy znasz swój region?” odbyła się w Buku. Zgromadzeni goście mogli wysłuchać ciekawej prelekcji pana Pawła Mordala – Sekretarza Generalnego PTTK na temat ziem regionu Wielkopolski. Następnie podsumowano całokszałt projektu.

  Seminarium uświetnił zespół kameralny „Amici Canti”.

  Prelekcja autorstwa Pawła Mordala: Czy znasz swoj region- Buk 2018(1)

  Podsumowanie projektu: Prezentacja – BUK

  Rajd rowerowy w ramach projektu współpracy.

  9 czerwca 2018 roku odbył się rajd rowerowy będący częścią projektu współpracy pod tytułem „Poznajemy naszego sąsiada”. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem i zestawieniem rzeczowo-finansowym zawartym w  umowie o przyznaniu pomocy Nr 00005-6936-UM1520005/17 z dnia 21.09.2017 roku. Stronami współpracy są: Lokalna Grupa Działania KOLD, Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej LEADER oraz Stowarzyszenie-Lokalna Grupa Działania „Źródło”.

  Trzecia część projektu pod nazwą „Poznajemy region” odbyła się w Michorzewku, gdzie uczestnicy rajdu brali udział w grach podwórkowych wykonując ciekawe zadania.

  Lokalna Grupa Działania „Źródło” reprezentowana była przez grupę 30 uczestników.

  Za tydzień 16 czerwca 2018 r. w Buku w Kinie Wielkopolanin odbędzie się podsumowanie projektu współpracy. Seminarium pt. „Czy znasz swój region?” rozpocznie imprezę. Następnie wysłuchamy koncertu zespołu kameralnego „Amici Canti”. Przewidujemy pyszny poczęstunek. Zapraszamy serdecznie w  przyszła sobotę na godzinę 11.00 do Kina Wielkopolanin w Buku.

  WordPress Video Lightbox