• Efekty realizacji LSR

  Szanowni Państwo.

  Od roku 2016 ogłosiliśmy 19 naborów wniosków. Wydatkowaliśmy ponad 3 000 000 zł, realizując 68% wskaźników przewidzianych w LSR.

  17 firmy z obszaru naszego LGD zakupiło nowoczesny sprzęt, wyposażyło produkcję oraz unowocześniło zakłady pracy.

  18 wnioskodawców skorzystało z dotacji w wysokości 50 000 zł i dzięki niej rozpoczęło prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

  Dzięki środkom pozyskanym przez Urząd Miejski Gminy Stęszew, Urząd Gminy Dopiewo oraz Urząd Miasta i Gminy Buk na naszym terenie pojawiły się między innymi:

  – nowe, zagospodarowane tereny wokół Jezior,

  – 3 nowe miejsca obserwacji przyrody,

  – 2 wyposażone boiska sportowe,

  – 8 nowych lub doposażonych placów zabaw,

  – 3 ścieżki edukacyjne,

  – nowe miejsca spełniające funkcję przestrzeni publicznej

  – wyremontowano obiekty na cele społeczno-kulturowe.

  W naszym budżecie wciąż pozostaje do rozdysponowania prawie 2 000 000 zł.

  Poniżej prezentacja podsumowująca nabory w roku 2019.

  Podsumowanie wdrażania LSR w roku 2019

  Konsultacje zmian Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność

  Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Źródło” po zapoznaniu się ze stanem wdrażania lokalnej strategii rozwoju, na podstawie danych uzyskanych z Samorządu Województwa, podjął decyzję o uruchomieniu procedury aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR). Zmiana obejmuje przeniesienie wartości wskaźników produktu oraz kwot do nich przypisanych w przedsięwzięciu „Rekreacja przez duże R”. Zmiany do konsultacji zostały wprowadzone na stronie 71 załączonej poniżej Strategii oraz zostały wyróżnione kolorem czerwonym.

  LSR 2019 zmiany

  Uwagi i opinie do wprowadzonych zmian można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2019 włącznie:

  • drogą elektroniczną na adres: lgdzrodlo@o2.pl
  • lub w formie papierowej do biura LGD na adres: ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 (o terminowości decyduje data wpływu uwag do Biura LGD)

  Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

  Opublikowano: 13.12.2019 (MK)