• Zapraszamy na rajd rowerowy.

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Źródło”

  zaprasza na

  Rajd Rowerowy do Michorzewka

  w dniu 9 czerwca 2018 roku (sobota)

  Zbiórka uczestników o godzinie 9.30 : Bukowski Rynek koło Ratusza

  Informacje: Stowarzyszenie LGD „Źródło”  tel. 61 8 884 456,

  Fajne nagrody! Serdecznie zapraszamy!

  Powrót do źródła

  19 maja 2018 r. w Dopiewie odbyła się druga część projektu współpracy „Poznajemy naszego sąsiada”. Spotkanie pod nazwą „Powrót do źródła” miało na celu przypomnienie wielkopolskich gier zapomnianych. Pogoda i humory dopisały.

  Ogłoszenie o naborze nr 2/2018/G

  Ogłoszenie: O nr 2 Dla nas i

  Obowiązkowe wskaźniki: zał o nr 2 Dla nas i

  Procedura wyboru projektów grantowych: Procedura Grantowa 2018

  Kryteria wyboru projektów grantowych: kryteria wyboru

  Załącznik do Procedury: Zał nr 10 do Procedury projektów grantowych_weksel

  Wniosek o powierzenie grantu: Wniosek o Powierzenie Grantów

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa: Informacja-dodatkowa

  Umowa: Umowa Granty

  Wniosek o płatność: Wniosek o płatność

  Ogłoszenie o naborze nr 1/2018/G

  Ogłoszenie o naborze: O nr 1 Ekologia

  Obowiązkowe wskaźniki: zał o nr 1 Ekologia

  Procedura: Procedura Grantowa 2018

  Kryteria wyboru projektów grantowych: kryteria wyboru

  Załącznik do Procedury: Zał nr 10 do Procedury projektów grantowych_weksel

  Wniosek o powierzenie grantu: Wniosek o Powierzenie Grantów

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

  Umowa: Umowa Granty

  Wniosek o płatność: Wniosek o płatność

   

  WordPress Video Lightbox