• Kryteria oceny wniosków

    Wnioski składane w LGD są oceniane według kryteriów, które są zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanej przez społeczność. Kryteria promują tworzenie miejsc pracy, doświadczenie wnioskodawców, innowację oraz ochronę środowiska.

    Szczegółowe informacje oraz kryteria dla działań: Rozwijanie działalności gospodarczej oraz Podejmowanie działalności gospodarczej zamieszczamy poniżej:

    Rozwój-działalności

    Założenie-działalności-gospodarczej