• Szanowni Państwo, zamieszczamy zmianę do Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczenia grantów, monitorowania i kontroli. Prosimy o zwrócenie uwagi na paragraf 18 punkt. 11 (zmiana wysokości wyprzedzającego finansowania).

    Procedura: Procedura 21.06.2018 Zarząd

    WordPress Video Lightbox