• Numer producenta

  Szanowni Państwo,

  przed złożeniem wniosku na działania PROW 2014-2020, czyli na konkursy ogłaszane przez LGD w ramach poddziałania 19.2 należy wystąpić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 36 z wnioskiem o wpisanie do ewidencji producentów.

  Formularze wniosków oraz instrukcje dostępne są na stronie: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html

  Już niebawem ogłosimy nabór wniosków na projekty grantowe.

  Ogłoszenie o naborze nr 2/2018/G

  Ogłoszenie: O nr 2 Dla nas i

  Obowiązkowe wskaźniki: zał o nr 2 Dla nas i

  Procedura wyboru projektów grantowych: Procedura Grantowa 2018

  Kryteria wyboru projektów grantowych: kryteria wyboru

  Załącznik do Procedury: Zał nr 10 do Procedury projektów grantowych_weksel

  Wniosek o powierzenie grantu: Wniosek o Powierzenie Grantów

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa: Informacja-dodatkowa

  Umowa: Umowa Granty

  Wniosek o płatność: Wniosek o płatność

  Ogłoszenie o naborze nr 1/2018/G

  Ogłoszenie o naborze: O nr 1 Ekologia

  Obowiązkowe wskaźniki: zał o nr 1 Ekologia

  Procedura: Procedura Grantowa 2018

  Kryteria wyboru projektów grantowych: kryteria wyboru

  Załącznik do Procedury: Zał nr 10 do Procedury projektów grantowych_weksel

  Wniosek o powierzenie grantu: Wniosek o Powierzenie Grantów

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

  Umowa: Umowa Granty

  Wniosek o płatność: Wniosek o płatność

   

  Wyniki naborów z Poddziałania 19.2

  Wyniki naborów z Poddziałania 19.2 przeprowadzonego przez stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „Źródło” w terminie 3-17.01.2018 r.

  9/2017/2018 Zachowanie dziedzictwa lokalnego :

  lista wniosków zgodnych z LSR: ZDL

  uchwała i lista operacji wybranych do finansowania ZDL 9

  10/2017/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

  lista wniosków zgodnych z LSR: NI

  uchwała i lista operacji wybranych do finansowania NI 10

  11/2017/2018 Promocja obszaru objętego LSR:

  lista wniosków zgodnych z LSR: PO

  uchwała i lista operacji wybranych do finansowania PO 11

  Protokół posiedzenia Rady protokół 22.01.2017

  Nabór wniosków nr 10/NI/2017/2018 ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ

  OGŁOSZENIE: NI10

  Wskaźniki: Załącznik nr 1 do Wytycznych NI

  Kryteria oceny operacji: kryteria oceny

  Wniosek: WoPP_19.2_I_3z.

  Instrukcja wypełniania wniosku: IW-1_19.2_I_3z.

  Informacja o podmiocie: WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.

  Formularz informacji – de minimis: 6-Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_15112014-5

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

  Data zamieszczenia informacji 20.12.2017 r.

  WordPress Video Lightbox