• Listy wniosków po naborach: 12/2018, 13/2018,14/2018 i 15/2018

  Listy wniosków złożonych w naborach zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych ze Strategią Rozwoju Lokalnego (LSR):

  Dla naboru 12/2018 NI – NI

  Dla naboru 13/2018 ZDL – ZDL

  Dla naboru 14/2018 PDG – PDG

  Dla naboru 15/2018 – RDG – RDG

   

  Listy wniosków wybranych do finansowania zostaną opublikowane w dniu 18 grudnia 2018 r.

  Ogłoszenie nr 15/2018 – Rozwijanie działalności gospodarczej

  Ogłoszenie: RDG

  Wskaźniki: RDG


  Dokumenty do pobrania:

  Wniosek: WoPP_19.2_I_3z.

  Instrukcja wypełniania wniosku: IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017


  Biznesplan: BP_I_3z.

  Instrukcja wypełniania BP: IPbiznesplan_3z…z

  Tabele pomocnicze: tabele pomocnicze


  Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa:    Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa

  Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa:   Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa


  Dokumenty dotyczące zaliczki:

  Instrukcja_wypelniania__wniosku_o_zaliczke

  Wniosek_o_zaliczke_ (1)

  Wzor_gwarancji_zaliczkowej (1)

  Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

   Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis(przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym)

  WAŻNE!!!    Dokumenty dotyczące oceny wniosku:

  Informacja dodatkowa RDG – do wypełnienia

  Kryteria wyboru projektów z zasadami oceny i punktacją Rozwijanie działalności gospodarczej

  Ogłoszenie zamieszczono: 9.11.2018 r.

  Ogłoszenie nr 14/2018 – Podejmowanie działalności gospodraczej

   

  Ogłoszenie: PDG

  Wskaźniki: PGD

  Dokumenty do pobrania:

  Wniosek: WoPP_19.2_P_3z.

  Instrukcja wypełniania wniosku: IW_WoPP_19.2_P_3z_ze_zm_01.12.2017

  Biznesplan: BP_P_3z.

  Instrukcja wypełniania biznesplanu: IPbiznesplan_3z.,,

  Tabele pomocnicze: BP_premie_3z….

  Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

   Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis(przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym)

  WAŻNE!!! Dokumenty dotyczące oceny wniosku:

  Informacja dodatkowa PDG– do wypełnienia

  Kryteria wyboru projektów z zasadami oceny i punktacją

  Ogłoszenie zamieszczono: 9.11.2018 r.

  WordPress Video Lightbox