• Ogłoszenie o naborze wniosków nr 19/2020- Zachowanie dziedzictwa lokalnego

  Zapraszamy do składania wniosków w ramach naboru na Zachowanie dziedzictwa lokalnego

  Termin naboru: 29 czerwca 2020- 17 lipca 2020.

  Budżet dla naboru: 453 230,01 zł

   

  Ogłoszenie o naborze:  ogłoszenie

  Wskaźniki: Załącznik nr 1 wskaźniki

  Kryteria oceny wniosków: kryteria-oceny

   

  Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

   

  Wniosek: WoPP_19.2_I_3z.

  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących: WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.

  Instrukcja do wniosku: IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017

  Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków: WskazowkiDoFormularzyWnioskowXLSX

  Klauzule RODO 19.2: RODO_klauzule_19.2-3

  Formularz informacji przedstawianej przy ubieganiu się o pomoc de minimis: 6-Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_15112014-5

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

   

  Zamieszczono: 15.06.2020

  Osoba publikująca: M.K.

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 18/2020 – Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury

  Zapraszamy do składania wniosków w ramach naboru na Budowę i przebudowę niekomercyjnej infrastruktury.

  Termin naboru: 29 czerwca 2020- 17 lipca 2020.

  Budżet dla naboru: 560 040,80 zł

   

  Ogłoszenie o naborze:     ogłoszenie

  Wskaźniki: Załącznik nr 1 – wskaźniki

  Kryteria oceny wniosków: kryteria-oceny

   

  Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

   

  Wniosek: WoPP_19.2_I_3z.

  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących: WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.

  Instrukcja do wniosku: IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017

  Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków: WskazowkiDoFormularzyWnioskowXLSX

  Klauzule RODO 19.2: RODO_klauzule_19.2-3

  Formularz informacji przedstawianej przy ubieganiu się o pomoc de minimis: 6-Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_15112014-5

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

   

  Zamieszczono: 15.06.2020

  Osoba publikująca: M.K.

  Wyniki naborów 16/2019 oraz 17/2019

  PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

  Lista wniosków zgodnych z LSR: lista

  Uchwała: uchwała ws. list

  Lista operacji wybranych do finansowania: lista

   

  ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

  Lista wniosków zgodnych z LSR: lista

  Uchwała: uchwała ws. list

  Lista operacji wybranych do finansowania: lista

   

  Protokół posiedzenia Rady:  Protokół posiedzenia Rady z dnia 4 lipca 2019

   

   

  Data publikacji: 04.07.2019 (M.K)

  Kryteria oceny wniosków

  Wnioski składane w LGD są oceniane według kryteriów, które są zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanej przez społeczność. Kryteria promują tworzenie miejsc pracy, doświadczenie wnioskodawców, innowację oraz ochronę środowiska.

  Szczegółowe informacje oraz kryteria dla działań: Rozwijanie działalności gospodarczej oraz Podejmowanie działalności gospodarczej zamieszczamy poniżej:

  Rozwój-działalności

  Założenie-działalności-gospodarczej