• Wyniki naborów z Poddziałania 19.2

  Wyniki naborów z Poddziałania 19.2 przeprowadzonego przez stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „Źródło” w terminie 3-17.01.2018 r.

  9/2017/2018 Zachowanie dziedzictwa lokalnego :

  uchwała i lista operacji wybranych do finansowania ZDL 9

  10/2017/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

  uchwała i lista operacji wybranych do finansowania NI 10

  11/2017/2018 Promocja obszaru objętego LSR:

  uchwała i lista operacji wybranych do finansowania PO 11

  Protokół posiedzenia Rady protokół 22.01.2017

  Nabór wniosków nr 10/NI/2017/2018 ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ

  OGŁOSZENIE: NI10

  Wskaźniki: Załącznik nr 1 do Wytycznych NI

  Kryteria oceny operacji: kryteria oceny

  Wniosek: WoPP_19.2_I_3z.

  Instrukcja wypełniania wniosku: IW-1_19.2_I_3z.

  Informacja o podmiocie: WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.

  Formularz informacji – de minimis: 6-Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_15112014-5

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

  Data zamieszczenia informacji 20.12.2017 r.

  Nabór wniosków nr 9/ZDL/2017/2018 ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO

  OGŁOSZENIE: ZDL9

  Wskaźniki: Załącznik nr 1 do Wytycznych ZDL

  Kryteria oceny operacji: kryteria oceny

  Wniosek: WoPP_19.2_I_3z.

  Instrukcja wypełniania wniosku: IW-1_19.2_I_3z.

  Informacja o podmiocie: WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.

  Formularz informacji – de minimis: 6-Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_15112014-5

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

  Data zamieszczenia informacji 20.12.2017 r.

  Nabór wniosków nr 11/PO/2017/2018 PROMOCJA OBSZARU OBJĘTEGO LSR

  OGŁOSZENIE: Promocja Obszaru11

  Wskaźniki: załacznik nr 1 do Wytycznych Promocja

  Kryteria oceny operacji: kryteria oceny

  Wniosek: WoPP_19.2_I_3z.

  Instrukcja wypełniania wniosku: IW-1_19.2_I_3z.

  Informacja o podmiocie: WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.

  Formularz informacji – de minimis: 6-Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_15112014-5

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

  Data zamieszczenia informacji 20.12.2017 r.

  WordPress Video Lightbox