• UWAGA – ZMIANA FORMULARZY WNIOSKÓW

  Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem prac nad przygotowaniem wzorów formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udostępniamy ww. wzory dokumentów jednocześnie informując, że obowiązują one od 16 października 2017 roku.

  Kliknij po nowe formularze:

  http://www.prow.umww.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=878&Itemid=268

   

  logo-LEADER

  Wyniki naborów wniosków

  Wyniki naboru nr 5/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej:

  Lista wniosków złożonych w naborze 5/2017 zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

  Lista wniosków wybranych: Podejmowanie działalności gospodarczej

   

  Wyniki naboru nr 6/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej:

  Lista wniosków złożonych w naborze 6/2017 zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

  Lista wniosków wybranych: Rozwijanie działalności gospodarczej

   

  Wyniki naboru nr 7/2017 Zachowanie dziedzictwa lokalnego:

  Lista wniosków złożonych w naborze 7/2017 zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

  Lista wniosków wybranych: Zachowanie dziedzictwa lokalnego

   

  Wyniki naboru nr 8/2017 Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury:

  Lista wniosków złożonych w naborze 8/2017 zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

  Lista wniosków wybranych: Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury

  Protokół:

  Protokół posiedzenia Rady z dnia 06.06.2017

  Ogłoszenie nr 5/2017 – Podejmowanie działalności gospodraczej

  Ogłoszenie o naborze wniosków – Podejmowanie działalności gospodarczej

  Wskaźniki do ogłoszenia PDG i RDG

  Dokumenty do pobrania:

  Wniosek:

  Wniosek o przyznanie pomocy Podjęcie działalności gospodraczej

  Instrukcja wypełniania wniosku

  Biznesplan

  Biznesplan

  Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

  Tabele pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

  Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

   Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis(przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym)

  Dokumenty dotyczące oceny wniosku:

  Informacja dodatkowa PDG– do wypełnienia

  Kryteria wyboru projektów z zasadami oceny i punktacją

  Ogłoszenie zamieszczono: 1 maja 2017

  Ogłoszenie nr 6/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej

  Ogłoszenie o naborze wniosków – Rozwijanie działalności gospodarczej

  Wskaźniki do ogłoszenia RDG oraz PDG

  Dokumenty do pobrania:

  Wniosek:

  Wniosek o Przyznanie Pomocy Rozwijanie działalności gospodraczej (WoPP_19_2__I_2z)

   Instrukcja wypełniania wniosku

  Biznesplan

   Biznesplan

  Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

  Tabele pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

  Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa:

   Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa (4)

  Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa

  Dokumenty dotyczące zaliczki:

  Instrukcja_wypelniania__wniosku_o_zaliczke

  Wniosek_o_zaliczke_ (1)

  Wzor_gwarancji_zaliczkowej (1)

  Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

   Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis(przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym)

  Dokumenty dotyczące oceny wniosku:

  Informacja dodatkowa RDG – do wypełnienia

  Kryteria wyboru projektów z zasadami oceny i punktacją Rozwijanie działalności gospodarczej

  Ogłoszenie zamieszczono: 1 maja 2017

  WordPress Video Lightbox