• Nabór wniosków nr 13/2018 ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO

  OGŁOSZENIE: ZDL

  Wskaźniki: Załącznik nr 1 do Wytycznych ZDL

  Kryteria oceny operacji: kryteria oceny

  Wniosek: WoPP_19.2_I_3z.

  Instrukcja wypełniania wniosku: IW-1_19.2_I_3z.

  Informacja o podmiocie: WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.

  Formularz informacji – de minimis: 6-Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_15112014-5

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

  Data zamieszczenia informacji 9.11.2018 r.

  Nabór wniosków nr 12/2018 ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ

  OGŁOSZENIE: NI

  Wskaźniki: Załącznik nr 1 do Wytycznych NI

  Kryteria oceny operacji: kryteria oceny

  Wniosek: WoPP_19.2_I_3z.

  Instrukcja wypełniania wniosku: IW-1_19.2_I_3z.

  Informacja o podmiocie: WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.

  Formularz informacji – de minimis: 6-Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_15112014-5

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

  Data zamieszczenia informacji 9.11.2018 r.

  Nabór nr 5/2018/G Ekologia – to ważne!

  1. Ogłoszenie o naborze: ogłoszenie-5 Granty

  2. Załącznik do ogłoszenia (obowiązkowe wskaźniki): załacznik nr 1 do Wytycznych PG

  3. Procedura: Procedura 21.06.2018 akc UMWW

  4. Załącznik do procedury: Zał nr 10 do Procedury projektów grantowych_weksel

  5. Kryteria wyboru: kryteria wyboru

  6. Wniosek o powierzenie grantu: Wniosek o Powierzenie Grantów

  7. Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

  8. Umowa na powierzenie projektu grantowego: Umowa Granty

  9. Wniosek o płatność: Wniosek o płatność

  Informację zamieszczono: 9.11.2018 r.

  Zapraszamy na szkolenia z poddziałania 19.2

  Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Źródło” 

  zaprasza na bezpłatne szkolenia

  z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji

  w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez

  Społeczność  objętego Programem Rozwoju Obszarów

  Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

   

  1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
  2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
  3. Podejmowanie działalności gospodarczej.
  4. Rozwijanie działalności gospodarczej.
  5. Projekty grantowe.

   

  Szkolenia odbędą się:

  • 15 listopada w Urzędzie Miasta i Gminy w Stęszewie, Poznańska 11, godz. 15:00
  • 20 listopada w Strażnicy w Buku, ul. Grodziska 13, 15:00
  • 22 listopada w Urzędzie Gminy w Dopiewie, ul. Leśna 1c, 15:00

  Więcej informacji: 61 888 44 56 lub 735 043 432 

   

   

   

   

  Publikujemy listy projektów grantowych.

  Szanowni Państwo, zamieszczamy listy projektów grantowych.

  Lista złożonych grantów: złożone i zgodne

  Wstępna lista grantów ocenionych: wstępna lista ocenionych

  Klauzula warunkowości zawarcia umowy. Umowa będzie realizowana w zakresie i na kwotę określoną w umowie pod warunkiem, że LGD uzyska pomoc na realizację projektu grantowego, tj. dojdzie do zawarcia umowy o przyznanie pomocy z Zarządem Województwa. Ostateczna kwota wsparcia może ulec zmianie (kwota może zostać zmniejszona) po zawarciu umowy o przyznanie pomocy pomiędzy LGD a ZW.

   

  WordPress Video Lightbox