Cele LSR

Już niedługo zaczniemy przyjmować wnioski na Rozwijanie działalności gospodarczej i Podejmowanie działalności gospodarczej. Dla wszystkich, którzy przygotowują wnioski przypominamy cele zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju (te cele należy wpisać w sekcji B.III WoP).

Cel ogólny jest zawsze taki sam, niezależnie od operacji, w ramach której aplikujemy o środki. W naszym stowarzyszeniu brzmi on: Poprawa atrakcyjności terenów oraz aktywizacja społeczności lokalnej na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Źródło”.

Zarówno dla Podejmowania, jak i Rozwijania działalności gospodarczej cel szczegółowy to cel 3.1. Rozwój aktywności gospodarczej społeczności lokalnej.

Nazwa przedsięwzięcia brzmi: Przedsiębiorcy – sól tej Ziemi.

Wszystkie te informacje są również są dostępne w ogłoszeniach o naborze (Załącznik 1).