Efekty realizacji LSR

Szanowni Państwo.

Od roku 2016 ogłosiliśmy 19 naborów wniosków. Wydatkowaliśmy ponad 3 000 000 zł, realizując 68% wskaźników przewidzianych w LSR.

17 firmy z obszaru naszego LGD zakupiło nowoczesny sprzęt, wyposażyło produkcję oraz unowocześniło zakłady pracy.

18 wnioskodawców skorzystało z dotacji w wysokości 50 000 zł i dzięki niej rozpoczęło prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Dzięki środkom pozyskanym przez Urząd Miejski Gminy Stęszew, Urząd Gminy Dopiewo oraz Urząd Miasta i Gminy Buk na naszym terenie pojawiły się między innymi:

– nowe, zagospodarowane tereny wokół Jezior,

– 3 nowe miejsca obserwacji przyrody,

– 2 wyposażone boiska sportowe,

– 8 nowych lub doposażonych placów zabaw,

– 3 ścieżki edukacyjne,

– nowe miejsca spełniające funkcję przestrzeni publicznej

– wyremontowano obiekty na cele społeczno-kulturowe.

W naszym budżecie wciąż pozostaje do rozdysponowania prawie 2 000 000 zł.

Poniżej prezentacja podsumowująca nabory w roku 2019.

Podsumowanie wdrażania LSR w roku 2019