• Pierwsza część projektu współpracy za nami.

  17 lutego 2018 roku rozpoczął się projekt współpracy pod tytułem „Poznajemy naszego sąsiada”. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem i zestawieniem rzeczowo-finansowym zawartym w  umowie o przyznaniu pomocy Nr 00005-6936-UM1520005/17 z dnia 21.09.2017 roku. Stronami współpracy są: Lokalna Grupa Działania KOLD, Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej LEADER oraz Stowarzyszenie-Lokalna Grupa Działania „Źródło”.

  Pierwsza część projektu pod nazwą „Międzypowiatowe dziedzictwo kulinarne” odbyła się w Kamieńcu na terenie powiatu grodziskiego. W zawodach udział wzięło 14 gmin z trzech współpracujących lokalnych grup działania.

  Lokalna Grupa Działania „Źródło” reprezentowana była przez sześciu uczestników – wykonawców potraw. Wszystkie stowarzyszone w LGD „Źródło” gminy zostały nagrodzone, i tak:

  II miejsce zajęła Gmina Stęszew reprezentowana przez panów Piotra Pluskotę i Tomasza Hałasa
  z potrawą „Gulp”.

  III miejsce zajęły panie Alicja Sammler i Dorota Ossowska reprezentujące Gminę Dopiewo
  z potrawą „Rolada ziemniaczana z sosem grzybowym”.wk1 wk-2 wk3 wk4 wk-5 wk-8 wk-9 wk-10 wk-11 wk-12

  Wyróżnienie otrzymały reprezentantki gminy Buk panie Daniela Kalemba i Krystyna Szymczak
  za „Kotlety z ziemniaków”.

  Zwycięzcami konkursu zostali przedstawiciele naszych sąsiadów z LGD KOLD z gminy Miedzichowo pani Anna Sałagaj i pan Krzysztof Górny za „Zupę ziemniaczaną”.

  W trakcie konkursu wysłuchaliśmy koncertu kapeli „Po zagonach”.

  Wszystkim uczestnikom projektu i osobom zaangażowanym serdecznie dziękujemy, a nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy!

  Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.

  Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

  Szanowni Beneficjenci, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie postępowań przetargowych w celu przestrzegania zasad konkurencyjności. Informacja kierowana jest do osób, które podpisały umowy oraz będą składały wnioski o płatność z poddziałania 19.2

  Kliknij: Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19(1)

  Wyniki naborów z Poddziałania 19.2

  Wyniki naborów z Poddziałania 19.2 przeprowadzonego przez stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „Źródło” w terminie 3-17.01.2018 r.

  9/2017/2018 Zachowanie dziedzictwa lokalnego :

  uchwała i lista operacji wybranych do finansowania ZDL 9

  10/2017/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

  uchwała i lista operacji wybranych do finansowania NI 10

  11/2017/2018 Promocja obszaru objętego LSR:

  uchwała i lista operacji wybranych do finansowania PO 11

  Protokół posiedzenia Rady protokół 22.01.2017

  Projekt współpracy: POZNAJEMY NASZEGO SĄSIADA

  Konkurs „Międzypowiatowe dziedzictwo kulinarne”

   

  Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader, Lokalna Grupa Działania KOLD i Lokalna Grupa Działania „Źródło” zapraszają do udziału w konkursie pt.: „Międzypowiatowe dziedzictwo kulinarne” na potrawę regionalną przygotowaną z ziemniaków.

  Konkurs adresowany jest do kół gospodyń wiejskich z gmin wchodzących w skład LGD o których mowa powyżej. Zgłoszenia do udziału w konkursie można przesyłać do dnia 5 lutego br. Konkurs odbędzie się 17 lutego br.
  w Kamieńcu.

  Szczegóły konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są w regulaminie który można pobrać tutaj. Międzypowiatowe Dziedzictwo Kulinarne – reg. konkursu

  Nabory: 9/2017/2018, 10/2017/2018, 11/2017/2018 zamknięte.

  Stowarzyszenie LGD „Źródło” informuje, że nabory wniosków z poddziałania 19.2 zostały zamknięte 17 stycznia 2018 r. o godzinie 14.00. Wpłynęło 7 wniosków.

  W wyniku weryfikacji zgodności z PROW 2014-2020 przedstawiamy listy weryfikacyjne:

  Nabór 9/2017/2018 w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego: ZDL

  Nabór 10/2017/2018 w zakresie Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej: NI

  Nabór 11/2017/2018 w zakresie Promocji obszaru objętego LSR:PO

  Informujemy, że wszystkie wnioski przeszły pozytywną weryfikację wstępną. Kolejnym etapem wyboru operacji będzie ocena wniosków przez Radę w dniu 22 stycznia 2018 r.

   

  WordPress Video Lightbox