Informacja o efektach realizacji LSR w roku 2020

Zakończenie roku to czas podsumowań.

W tym roku udało nam się ogłosić 4 nabory wniosków.

W terminie od 29 czerwca do 17 lipca przyjmowaliśmy wnioski na projekty w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego oraz Budowy i przebudowy niekomercyjnej infrastruktury. Wpłynęły do nas 4 wnioski. Wszystkie zostały przekazane do finansowania.

W terminie od 21 września do 5 października przyjmowaliśmy wnioski na Podejmowanie działalności gospodarczej i Rozwijanie działalności gospodarczej. Wpłynęło 20 wniosków, do finansowania przekazaliśmy 11 wniosków.

Dzięki środkom z PROW 2014-2020 w minionym roku place zabaw na obszarze LGD zostały doposażone w nowe urządzenia oraz poczyniono inwestycje nad jeziorami. Dodatkowo szansę na otwarcie firmy otrzymało dwóch wnioskodawców, a 8 firm pozyskało środki na rozwinięcie swojej działalności.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją, w której zamieściliśmy informacje o realizacji budżetu i wskaźników.

Życzymy wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

Biuro LGD Źródło

Podsumowanie wdrażania LSR w roku 2020