Informacja o sposobie wykorzystania środków za rok 2019

Zgodnie z §5 pkt. 1, ppkt. 24, lit. b Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00030-6933-UM1510005/15 z dnia 17.05.2016 zamieszczamy Informacje o sposobie wykorzystania środków oraz zestawienie rzeczowo-finansowe.

Informacja o środkach i zestawienie Rz-F 2020