Kontakt z nami

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Źródło”
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

Godziny pracy Biura: 7.00 – 15.00

Biuro Stowarzyszenia mieści się na II piętrze, pok 39
tel. 61 888 44 56
kom. 735 043 432
fax. 61 8 140 101

Regulamin Pracy Biura, stan prawny 16.03.2017 pracy Biura

Beneficjentów i interesantów zapraszamy: poniedziałek-piątek 9.00 – 14.00

Z uwagi na duże zainteresowanie doradztwem w Biurze, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie spotkań.

Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy z poddziałania 19.2 prowadzą: Marta Kubiak i Sylwia Świdzińska-Jachna.

Kierownik Biura
Sylwia Świdzińska-Jachna
email: lgdzrodlo@o2.pl

Specjalista ds. koordynowania projektów
Marta Kubiak
email: lgdzrodlo@o2.pl

Pracownik administracyjno-biurowy
Aleksandra Ludkiewicz-Lecyk
email: lgdzrodlo@o2.pl

Księgowa (umowa zlecenie)
Jolanta Najdek

Numer KRS: 0000322199
NIP: 777 – 310 – 21 – 43
REGON: 301061804

Numer konta: 55 1020 4144 0000 6402 0123 0655