Nabór nr 4/2018/G – Dla nas i naszych podopiecznych.

1. Ogłoszenie o naborze: OGŁOSZENIE 4

2. Załącznik do ogłoszenia (obowiązkowe wskaźniki): załacznik nr 1 do Wytycznych PG

3. Procedura: Procedura 21.06.2018 akc UMWW

4. załącznik do Procedury: Zał nr 10 do Procedury projektów grantowych_weksel

5. Kryteria wyboru: kryteria wyboru

6. Wniosek o powierzenie grantu: Wniosek o Powierzenie Grantów

7. Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

8. Umowa o powierzenie grantu: Umowa Granty

9. Wniosek o płatność: Wniosek o płatność