Nabór wniosków nr 13/2018 ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO

OGŁOSZENIE: ZDL

Wskaźniki: Załącznik nr 1 do Wytycznych ZDL

Kryteria oceny operacji: kryteria oceny

Wniosek: WoPP_19.2_I_3z.

Instrukcja wypełniania wniosku: IW-1_19.2_I_3z.

Informacja o podmiocie: WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.

Formularz informacji – de minimis: 6-Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_15112014-5

Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

Data zamieszczenia informacji 9.11.2018 r.