Nowe informacje dla beneficjentów w związku ze stanem epidemii w Polsce.

Przekazujemy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze odpowiedziami dotyczącymi zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce.

Informacja dotyczy między innymi:
– terminu realizacji operacji,
– podlegania ubezpieczeniom społecznym,
– wykonywania działalności gospodarczej,
– osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży,
– utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
– poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji.

Szczegóły w linku poniżej:

pismo do samorządów, ARiMR i PSLGD ws zobowiązań.