Odbyło się szkolenie z Projektów Grantowych

W dniu 13 września 2018 r. o godzinie 14:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Buku odbyło się bezpłatne szkolenie z zakresu Projektów Grantowych. Celem szkolenia było przekazanie przyszłym Grantobiorcom niezbędnej wiedzy do prawidłowego przygotowania wniosku o powierzenie grantu. Uczestnicy zostali zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi między innymi zasad ubiegania się o przyznanie pomocy, procedury oceny i wyboru Grantobiorców, warunków przyznania pomocy oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

Szkolenie prowadziła Adrianna Łowicka – pracownik ds. administracji i promocji.

Prezentacja: GRANTY