OGŁOSZENIE NR 20/2020 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ogłoszenie: PDG

Wskaźniki: Załącznik nr 1 do Wytycznych PDG

Wniosek o Przyznanie Pomocy: WoPP_19.2_P_3z. (1)

Instrukcja wypełniania wniosku: IW_WoPP_19.2_P_3z_ze_zm_01.12.2017

Biznesplan: BP_P_3z.

Tabele pomocnicze: BP_premie_3z….

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu: IPbiznesplan_3z.,,

Dokumenty dotyczące wniosku:

Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa-PDG

Kryteria oceny wniosku: Kryteria-wyboru-projektów-z-zasadmi-oceny-i-punktacją

Klauzula RODO: RODO_klauzule_19.2-3

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: Formularz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym): Formularz 2

 

Opublikowano: 07.09.2020r.
Z.G.