OGŁOSZENIE NR 21/2020 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ogłoszenie: RDG

Wskaźniki: Załącznik nr 1 do Wytycznych RDG

Wniosek o przyznanie pomocy: WoPP_19.2_I_3z.

Instrukcja wypełniania wniosku: IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących: WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.

Biznesplan: BP_I_3z.

Tabele pomocnicze: BP_inne_3z.

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu: IPbiznesplan_3z…z

Dokumenty dotyczące oceny wniosku:

Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa-RDG

Kryteria oceny wniosku: Kryteria-wyboru-projektów-z-zasadami-oceny-i-punktacją-Rozwijanie-działalności-gospodraczej

Klauzula RODO: RODO_klauzule_19.2-3

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa: Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa

Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa: Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa

Dokumenty dotyczące zaliczki:

Wniosek o zaliczkę:Wniosek-o-zaliczkę_19-003-1

Instrukcja do wniosku o zaliczkę: Instrukcja_wypełniania_-wniosku-o-zaliczkę_19-003

Wzór gwarancji zaliczkowej: Wzor_gwarancji_zaliczkowej

Rejestr Upoważnionych Gwarantów: https://www.arimr.gov.pl/bip/rejestr-upowaznionych-gwarantow.html

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: Formularz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym): Formularz 2

 

Opublikowano: 07.09.2020r.
Z.G.