Ogłoszenie nr 14/2018 – Podejmowanie działalności gospodraczej

 

Ogłoszenie: PDG

Wskaźniki: PGD

Dokumenty do pobrania:

Wniosek: WoPP_19.2_P_3z.

Instrukcja wypełniania wniosku: IW_WoPP_19.2_P_3z_ze_zm_01.12.2017

Biznesplan: BP_P_3z.

Instrukcja wypełniania biznesplanu: IPbiznesplan_3z.,,

Tabele pomocnicze: BP_premie_3z….

Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

 Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis(przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym)

WAŻNE!!! Dokumenty dotyczące oceny wniosku:

Informacja dodatkowa PDG– do wypełnienia

Kryteria wyboru projektów z zasadami oceny i punktacją

Ogłoszenie zamieszczono: 9.11.2018 r.