Ogłoszenie nr 15/2018 – Rozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie: RDG

Wskaźniki: RDG


Dokumenty do pobrania:

Wniosek: WoPP_19.2_I_3z.

Instrukcja wypełniania wniosku: IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017


Biznesplan: BP_I_3z.

Instrukcja wypełniania BP: IPbiznesplan_3z…z

Tabele pomocnicze: tabele pomocnicze


Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa:    Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa

Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa:   Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa


Dokumenty dotyczące zaliczki:

Instrukcja_wypelniania__wniosku_o_zaliczke

Wniosek_o_zaliczke_ (1)

Wzor_gwarancji_zaliczkowej (1)

Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

 Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis(przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym)

WAŻNE!!!    Dokumenty dotyczące oceny wniosku:

Informacja dodatkowa RDG – do wypełnienia

Kryteria wyboru projektów z zasadami oceny i punktacją Rozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie zamieszczono: 9.11.2018 r.