Ogłoszenie nr 8/2017 – Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury

Ogłoszenie o naborze wniosków – Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury

Wskaźniki do ogłoszenia NI

Dokumenty do pobrania:

Wniosek:

1 Wniosek o Przyznanie Pomocy Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury (WoPP_19_2__I_2z)

2 Instrukcja wypełniania wniosku

Dokumenty dotyczące zaliczki:

3 Wniosek_o_zaliczke_ (1)

4 Instrukcja_wypelniania__wniosku_o_zaliczke

5 Wzor_gwarancji_zaliczkowej (1)

Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

6 Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

7 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis(przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym)

Dokumenty dotyczące oceny wniosku:

Informacja dodatkowa – do wypełnienia

Kryteria wyboru projektów z zasadami oceny i punktacją

Ogłoszenie zamieszczono: 1 maja 2017