Ogłoszenie o naborze nr 1/2018/G

Ogłoszenie o naborze: O nr 1 Ekologia

Obowiązkowe wskaźniki: zał o nr 1 Ekologia

Procedura: Procedura Grantowa 2018

Kryteria wyboru projektów grantowych: kryteria wyboru

Załącznik do Procedury: Zał nr 10 do Procedury projektów grantowych_weksel

Wniosek o powierzenie grantu: Wniosek o Powierzenie Grantów

Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

Umowa: Umowa Granty

Wniosek o płatność: Wniosek o płatność