Ogłoszenie o naborze nr 2/2018/G

Ogłoszenie: O nr 2 Dla nas i

Obowiązkowe wskaźniki: zał o nr 2 Dla nas i

Procedura wyboru projektów grantowych: Procedura Grantowa 2018

Kryteria wyboru projektów grantowych: kryteria wyboru

Załącznik do Procedury: Zał nr 10 do Procedury projektów grantowych_weksel

Wniosek o powierzenie grantu: Wniosek o Powierzenie Grantów

Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa: Informacja-dodatkowa

Umowa: Umowa Granty

Wniosek o płatność: Wniosek o płatność