Organy stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia:

Waldemar Przybyszewski – Prezes Zarządu, Gmina Buk
Andrzej Szymański – Wiceprezes Zarządu, Gmina Dopiewo
Irena Wojtkowiak – Wiceprezes Zarządu, Gmina Stęszew
Paweł Michniuk – Gmina Dopiewo
Sławomir Wiśniewski – Członek Zarządu, Gmina Stęszew
Daniel Kańduła – Członek Zarządu, Gmina Buk
Marek Baranowski – Członek Zarządu, Gmina Stęszew

Rada Stowarzyszenia:

Sektor publiczny

Paweł Mazankiewicz, Przewodniczący RadyCzłonek Rady, Gmina Buk

Joanna Napierała, Wiceprzewodnicząca RadyCzłonek Rady, Gmina Dopiewo

Dorota Stachowiak – Członek Rady, Gmina Stęszew

Sektor gospodarczy
Elwira Kosnarewicz – Członek Rady, Gmina Dopiewo
Ryszard Napierała – Członek Rady, Gmina Buk
Mirosław Bręk – Członek Rady, Gmina Stęszew

Sektor społeczny
Michał Juskowiak – Członek Rady, Gmina Dopiewo, Fundacja BRAVE BEAVERS

Sławomira Polcyn – Członek Rady, Gmina Buk, Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola KRASNAL

Barbara Makuch – Członek Rady, Gmina Stęszew, Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Koło Terenowe w Stęszewie

Regulamin Rady:

regulamin Rady październik 2017

Komisja Rewizyjna:

Mirosława Walkowiak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Gmina Stęszew
Czesława Leciejewska – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Gmina Dopiewo
Henryk Szwedt – Członek Komisji Rewizyjnej, Gmina Buk

WYKAZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD „ŹRÓDŁO”

stan na 21.11.2018r.  członkowie