Organy stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia:

Waldemar Przybyszewski – Prezes Zarządu, Gmina Buk
Andrzej Szymański – Wiceprezes Zarządu, Gmina Dopiewo
Irena Wojtkowiak – Wiceprezes Zarządu, Gmina Stęszew
Paweł Michniuk – Członek Zarządu, Gmina Dopiewo
Lech Kaźmierczak – Członek Zarządu, Gmina Buk
Hubert Wejmann – Członek Zarządu, Gmina Buk
Marek Baranowski – Członek Zarządu, Gmina Stęszew

Rada Stowarzyszenia:

Sektor publiczny

Paweł Mazankiewicz, Przewodniczący RadyCzłonek Rady, Gmina Buk

Joanna Napierała, Wiceprzewodnicząca RadyCzłonek Rady, Gmina Dopiewo

Dorota Stachowiak – Członek Rady, Gmina Stęszew

Sektor gospodarczy
Elwira Kosnarewicz – Członek Rady, Gmina Dopiewo
Ryszard Napierała – Członek Rady, Gmina Buk
Mirosław Bręk – Członek Rady, Gmina Stęszew

Sektor społeczny
Michał Juskowiak – Członek Rady, Gmina Dopiewo, Fundacja BRAVE BEAVERS

Tadeusz Raburski – Członek Rady, Gmina Buk, Ochotnicza Straż Pożarna w Niepruszewie

Barbara Makuch – Członek Rady, Gmina Stęszew, Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Koło Terenowe w Stęszewie

Regulamin Rady:

regulamin Rady październik 2017

Komisja Rewizyjna:

Mirosława Walkowiak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Gmina Stęszew
Henryk Szwedt – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Gmina Buk
Jan Adam Wasielewski – Członek Komisji Rewizyjnej, Gmina Dopiewo

WYKAZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD „ŹRÓDŁO”

stan na 21.11.2018r.  członkowie