• Ogłoszenie nr 17/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej

  Ogłoszenie:

  Ogłoszenie o naborze wniosków

  Wskaźniki: Wskaźniki


  Wniosek o przyznanie pomocy: WoPP_19.2_I_3z

  Instrukcja wypełniania wniosku: IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017

  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących: WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn


  Biznesplan: BP_I_3z

  Tabele pomocnicze: BP_inne_3z

  Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu: IPbiznesplan_3z


  Dokumenty dotyczące oceny wniosku:

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa-RDG

  Kryteria oceny: Kryteria-wyboru-projektów-z-zasadami-oceny-i-punktacją-Rozwijanie-działalności-gospodraczej


  Klauzula RODO: RODO


  Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa: Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_a

  Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa: Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa


  Dokumenty dotyczące zaliczki:

  Wniosek o zaliczkę: Wniosek-o-zaliczkę_19-003-1

  Instrukcja do wniosku o zaliczkę: Instrukcja_wypełniania_-wniosku-o-zaliczkę_19-003

  Wzór gwarancji zaliczkowej: Wzor_gwarancji_zaliczkowej

  Rejestr Upoważnionych Gwarantów: https://www.arimr.gov.pl/bip/rejestr-upowaznionych-gwarantow.html


  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: Formularz

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym): Formularz


  Data publikacji: 09.05.2019r.

   

  Ogłoszenie nr 16/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej

  Ogłoszenie:

  Ogłoszenie o naborze wniosków

  Wskaźniki: Wskaźniki


  Wniosek o przyznanie pomocy: WoPP_19.2_P_3z

  Instrukcja wypełniania wniosku: IW_WoPP_19.2_P_3z_ze_zm_01.12.2017


  Biznesplan: BP_P_3z

  Tabele pomocnicze: BP_premie_3z

  Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu: IPbiznesplan_3z


  Dokumenty dotyczące oceny wniosku:

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa-PDG

  Kryteria oceny wniosku: Kryteria-wyboru-projektów-z-zasadmi-oceny-i-punktacją


  Klauzula RODO: RODO


  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: Formularz

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym): Formularz


  Data publikacji 09.05.2019r.

  Numer producenta

  Szanowni Państwo,

  przed złożeniem wniosku na działania PROW 2014-2020, czyli na konkursy ogłaszane przez LGD w ramach poddziałania 19.2 należy wystąpić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 36 z wnioskiem o wpisanie do ewidencji producentów.

  Formularze wniosków oraz instrukcje dostępne są na stronie: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html

   

  WordPress Video Lightbox