• Numer producenta

  Szanowni Państwo,

  przed złożeniem wniosku na działania PROW 2014-2020, czyli na konkursy ogłaszane przez LGD w ramach poddziałania 19.2 należy wystąpić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 36 z wnioskiem o wpisanie do ewidencji producentów.

  Formularze wniosków oraz instrukcje dostępne są na stronie: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html

   

  OGŁOSZENIE NR 21/2020 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  Ogłoszenie: RDG

  Wskaźniki: Załącznik nr 1 do Wytycznych RDG

  Wniosek o przyznanie pomocy: WoPP_19.2_I_3z.

  Instrukcja wypełniania wniosku: IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017

  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących: WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.

  Biznesplan: BP_I_3z.

  Tabele pomocnicze: BP_inne_3z.

  Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu: IPbiznesplan_3z…z

  Dokumenty dotyczące oceny wniosku:

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa-RDG

  Kryteria oceny wniosku: Kryteria-wyboru-projektów-z-zasadami-oceny-i-punktacją-Rozwijanie-działalności-gospodraczej

  Klauzula RODO: RODO_klauzule_19.2-3

  Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa: Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa

  Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa: Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa

  Dokumenty dotyczące zaliczki:

  Wniosek o zaliczkę:Wniosek-o-zaliczkę_19-003-1

  Instrukcja do wniosku o zaliczkę: Instrukcja_wypełniania_-wniosku-o-zaliczkę_19-003

  Wzór gwarancji zaliczkowej: Wzor_gwarancji_zaliczkowej

  Rejestr Upoważnionych Gwarantów: https://www.arimr.gov.pl/bip/rejestr-upowaznionych-gwarantow.html

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: Formularz

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym): Formularz 2

   

  Opublikowano: 07.09.2020r.
  Z.G.

  OGŁOSZENIE NR 20/2020 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  Ogłoszenie: PDG

  Wskaźniki: Załącznik nr 1 do Wytycznych PDG

  Wniosek o Przyznanie Pomocy: WoPP_19.2_P_3z. (1)

  Instrukcja wypełniania wniosku: IW_WoPP_19.2_P_3z_ze_zm_01.12.2017

  Biznesplan: BP_P_3z.

  Tabele pomocnicze: BP_premie_3z….

  Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu: IPbiznesplan_3z.,,

  Dokumenty dotyczące wniosku:

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa-PDG

  Kryteria oceny wniosku: Kryteria-wyboru-projektów-z-zasadmi-oceny-i-punktacją

  Klauzula RODO: RODO_klauzule_19.2-3

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: Formularz

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym): Formularz 2

   

  Opublikowano: 07.09.2020r.
  Z.G.

  WYNIKI NABORÓW 18/2020 I 19/2020

  18/2020 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

  Lista wniosków zgodnych z LSR: Wnioski zgodne z LSR 18 2020

  Lista wniosków wybranych do finansowania: Wnioski wybrane 18 2020

  Uchwała: Uchwała 18 2020

   

  19/2020 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego:

  Lista wniosków zgodnych z LSR: Wnioski zgodne z LSR 19 2020

  Lista wniosków wybranych do finansowania: Wnioski wybrane 19 2020

  Uchwała: Uchwała 19 2020

   

  Protokół posiedzenia Rady: Protokół z dn. 17.08.2020r.

  Sprostowanie do protokołu: Sprostowanie do protokołu