• Zapraszamy na szkolenia z poddziałania 19.2

  Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Źródło” 

  zaprasza na bezpłatne szkolenia

  z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji

  w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez

  Społeczność  objętego Programem Rozwoju Obszarów

  Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

   

  1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
  2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
  3. Podejmowanie działalności gospodarczej.
  4. Rozwijanie działalności gospodarczej.
  5. Projekty grantowe.

   

  Szkolenia odbędą się:

  • 15 listopada w Urzędzie Miasta i Gminy w Stęszewie, Poznańska 11, godz. 15:00
  • 20 listopada w Strażnicy w Buku, ul. Grodziska 13, 15:00
  • 22 listopada w Urzędzie Gminy w Dopiewie, ul. Leśna 1c, 15:00

  Więcej informacji: 61 888 44 56 lub 735 043 432 

   

   

   

   

  Publikujemy listy projektów grantowych.

  Szanowni Państwo, zamieszczamy listy projektów grantowych.

  Lista złożonych grantów: złożone i zgodne

  Wstępna lista grantów ocenionych: wstępna lista ocenionych

  Klauzula warunkowości zawarcia umowy. Umowa będzie realizowana w zakresie i na kwotę określoną w umowie pod warunkiem, że LGD uzyska pomoc na realizację projektu grantowego, tj. dojdzie do zawarcia umowy o przyznanie pomocy z Zarządem Województwa. Ostateczna kwota wsparcia może ulec zmianie (kwota może zostać zmniejszona) po zawarciu umowy o przyznanie pomocy pomiędzy LGD a ZW.

   

  Nabór wniosków na Projekty Grantowe zakończony.

  O godzinie 14.00 zostały zakończone nabory wniosków na Projekty Grantowe.

  Informujemy, że wpłynęły 3 wnioski z zakresu „Dla nas i naszych podopiecznych”.

  Dla zakresu: „Ekologia – to ważne!” nie zarejestrowaliśmy żadnego wniosku.

  Posiedzenie Rady w związku z oceną wniosków odbędzie się w czwartek 4 października 2018 r.

  Odbyło się szkolenie z Projektów Grantowych

  W dniu 13 września 2018 r. o godzinie 14:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Buku odbyło się bezpłatne szkolenie z zakresu Projektów Grantowych. Celem szkolenia było przekazanie przyszłym Grantobiorcom niezbędnej wiedzy do prawidłowego przygotowania wniosku o powierzenie grantu. Uczestnicy zostali zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi między innymi zasad ubiegania się o przyznanie pomocy, procedury oceny i wyboru Grantobiorców, warunków przyznania pomocy oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

  Szkolenie prowadziła Adrianna Łowicka – pracownik ds. administracji i promocji.

  Prezentacja: GRANTY

   

  Nabór nr 4/2018/G – Dla nas i naszych podopiecznych.

  1. Ogłoszenie o naborze: OGŁOSZENIE 4

  2. Załącznik do ogłoszenia (obowiązkowe wskaźniki): załacznik nr 1 do Wytycznych PG

  3. Procedura: Procedura 21.06.2018 akc UMWW

  4. załącznik do Procedury: Zał nr 10 do Procedury projektów grantowych_weksel

  5. Kryteria wyboru: kryteria wyboru

  6. Wniosek o powierzenie grantu: Wniosek o Powierzenie Grantów

  7. Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

  8. Umowa o powierzenie grantu: Umowa Granty

  9. Wniosek o płatność: Wniosek o płatność

  WordPress Video Lightbox