• Praca zdalna LGD

  Szanowni Państwo.
  Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną  Biuro LGD „Źródło” od dnia 13.03.2020 przechodzi na pracę zdalną.
  Pracownicy obsługują pocztę elektroniczną lgdzrodlo@o2.pl, oraz są dostępni pod numerem  735 043 432 w godzinach pracy.
  Spotkania z pracownikami, w sprawach pilnych, są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
  M.K.

  Efekty realizacji LSR

  Szanowni Państwo.

  Od roku 2016 ogłosiliśmy 19 naborów wniosków. Wydatkowaliśmy ponad 3 000 000 zł, realizując 68% wskaźników przewidzianych w LSR.

  17 firmy z obszaru naszego LGD zakupiło nowoczesny sprzęt, wyposażyło produkcję oraz unowocześniło zakłady pracy.

  18 wnioskodawców skorzystało z dotacji w wysokości 50 000 zł i dzięki niej rozpoczęło prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

  Dzięki środkom pozyskanym przez Urząd Miejski Gminy Stęszew, Urząd Gminy Dopiewo oraz Urząd Miasta i Gminy Buk na naszym terenie pojawiły się między innymi:

  – nowe, zagospodarowane tereny wokół Jezior,

  – 3 nowe miejsca obserwacji przyrody,

  – 2 wyposażone boiska sportowe,

  – 8 nowych lub doposażonych placów zabaw,

  – 3 ścieżki edukacyjne,

  – nowe miejsca spełniające funkcję przestrzeni publicznej

  – wyremontowano obiekty na cele społeczno-kulturowe.

  W naszym budżecie wciąż pozostaje do rozdysponowania prawie 2 000 000 zł.

  Poniżej prezentacja podsumowująca nabory w roku 2019.

  Podsumowanie wdrażania LSR w roku 2019