Publikujemy listy projektów grantowych.

Szanowni Państwo, zamieszczamy listy projektów grantowych.

Lista złożonych grantów: złożone i zgodne

Wstępna lista grantów ocenionych: wstępna lista ocenionych

Klauzula warunkowości zawarcia umowy. Umowa będzie realizowana w zakresie i na kwotę określoną w umowie pod warunkiem, że LGD uzyska pomoc na realizację projektu grantowego, tj. dojdzie do zawarcia umowy o przyznanie pomocy z Zarządem Województwa. Ostateczna kwota wsparcia może ulec zmianie (kwota może zostać zmniejszona) po zawarciu umowy o przyznanie pomocy pomiędzy LGD a ZW.