UWAGA!!! Zmiana rozporządzenia. WAŻNE!!!

Szanowni Państwo,

z dniem 9.09. 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Otwórz:  zmiana

Informujemy, że zostaną również zaktualizowane wnioski o przyznanie pomocy.