WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ŹRÓDŁO” – 26 LUTEGO 2019 R.

Prezes Zarządu serdecznie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie – ZAPROSZENIE

Dokumenty:

Uchwała Walne Zebranie wybór Zarządu

Uchwała Walne Zebranie absolutorium dla Zarządu

Uchwała Walne Zebranie wybór Komisji Rewizyjnej

Uchwała Walne Zebranie wybór Rady

Protokół XVIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia