Wyniki naborów wniosków

Wyniki naboru nr 5/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej:

Lista wniosków złożonych w naborze 5/2017 zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

Lista wniosków wybranych: Podejmowanie działalności gospodarczej

 

Wyniki naboru nr 6/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej:

Lista wniosków złożonych w naborze 6/2017 zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

Lista wniosków wybranych: Rozwijanie działalności gospodarczej

 

Wyniki naboru nr 7/2017 Zachowanie dziedzictwa lokalnego:

Lista wniosków złożonych w naborze 7/2017 zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

Lista wniosków wybranych: Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

Wyniki naboru nr 8/2017 Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury:

Lista wniosków złożonych w naborze 8/2017 zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

Lista wniosków wybranych: Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury

Protokół:

Protokół posiedzenia Rady z dnia 06.06.2017