Wyniki naborów z Poddziałania 19.2

Wyniki naborów z Poddziałania 19.2 przeprowadzonego przez stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „Źródło” w terminie 3-17.01.2018 r.

9/2017/2018 Zachowanie dziedzictwa lokalnego :

lista wniosków zgodnych z LSR: ZDL

uchwała i lista operacji wybranych do finansowania ZDL 9

10/2017/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

lista wniosków zgodnych z LSR: NI

uchwała i lista operacji wybranych do finansowania NI 10

11/2017/2018 Promocja obszaru objętego LSR:

lista wniosków zgodnych z LSR: PO

uchwała i lista operacji wybranych do finansowania PO 11

Protokół posiedzenia Rady protokół 22.01.2017