Wyniki naboru wniosków 1/2016

Listy wniosków zweryfikowanych pod względem zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Założenie działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności gospodarczej

Listy wniosków zweryfikowanych pod względem zgodności ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Założenie działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności gospodarczej

Listy wniosków wybranych do finansowania w naborze 1/2016

Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Założenie działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności gospodarczej

Listy wniosków niewybranych do finansowania w naborze 1/2016

Założenie działalności gospodarczej

Protokoły:

Protokół 28.12.2016

Protokół 30.12.2016