Zapraszamy na szkolenia z poddziałania 19.2

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Źródło” 

zaprasza na bezpłatne szkolenia

z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez

Społeczność  objętego Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

 

  1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
  2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
  3. Podejmowanie działalności gospodarczej.
  4. Rozwijanie działalności gospodarczej.
  5. Projekty grantowe.

 

Szkolenia odbędą się:

  • 15 listopada w Urzędzie Miasta i Gminy w Stęszewie, Poznańska 11, godz. 15:00
  • 20 listopada w Strażnicy w Buku, ul. Grodziska 13, 15:00
  • 22 listopada w Urzędzie Gminy w Dopiewie, ul. Leśna 1c, 15:00

Więcej informacji: 61 888 44 56 lub 735 043 432