Zapraszamy na szkolenie z Projektów Grantowych

 

 Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Źródło”

zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszenia, fundacje, przedstawicieli jednostek samorządu finansów publicznych i przedstawicieli gmin: Buk, Dopiewo i Stęszew

 

na bezpłatne szkolenie


z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie:

PROJEKTY GRANTOWE

 

Spotkanie odbędę się 17 maja 2018 r. w czwartek.

Miejsce: Ochotnicza Straż Pożarna tzw. „STRAŻNICA” w Buku, ul. Grodziska 13.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 14.00.

Więcej informacji: 61 888 44 56 lub 735 043 432.

www.lgdzrodlo.pl