• Lokalnie i tradycyjnie z kołami gospodyń wiejskich – operacja KSOW

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

  Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW
  informuje, że w dniu 20 kwietnia 2023 r. podpisana została umowa
  z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji

  pn. „Lokalnie i tradycyjnie z Kołami Gospodyń Wiejskich”.

  Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 28 000,00 zł.

  Operacja będzie polegała na organizacji 28 stoisk wystawienniczych Kół Gospodyń Wiejskich promujących regionalne i tradycyjne produkty żywnościowe poprzez ich degustację podczas kompleksowego wydarzenia: IV Krajowe Dni Pola Sielinko 2023, XXIX Wielkopolskie Targi Rolnicze, IV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w dniach 3-4 czerwca 2023 r.

  Celem operacji jest zwiększenie udziału producentów regionalnej i tradycyjnej żywności w organizacji krótkiego łańcucha dostaw, wymiana i upowszechnianie wiedzy oraz doświadczeń dotyczących produktów lokalnych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Celem operacji jest również przekazanie informacji uczestnikom wydarzenia w zakresie wielkopolskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi ze szczególnym uwzględnieniem produktów lokalnych.

  Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji nastąpi podniesienie wiedzy odwiedzających stoiska wystawiennicze podczas targów w zakresie zwiększenia udziału producentów regionalnej i tradycyjnej żywności w organizacji krótkiego łańcucha dostaw. Ponadto, zwiedzający zdobędą informacje dotyczące wielkopolskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, ze szczególnym uwzględnieniem produktów lokalnych. Dodatkowym planowanym rezultatem projektu będzie podejmowanie i rozwijanie działalności przetwarzania i wprowadzania do obrotu przez wytwórców regionalnej i tradycyjnej żywności.

  Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  W związku z realizacją operacji Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa wielkopolskiego zapraszamy do udziału w projekcie. W tej sprawie należy kontaktować się  z Działem Rozwoju Obszarów Wiejskich WODR w Poznaniu, tel. 61 8630418, e-mail: wrow@wodr.poznan.pl

   

  Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW
  w bazie dostępnej na portalu internetowym https://ksow.pl.

  WYNIKI NABORÓW WNIOSKÓW

  Przedstawiamy Państwu wyniki naborów wniosków:

   

  28/2023 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

  Lista wniosków zgodnych z LSR: Lista wniosków zgodnych RDG

  Lista wniosków wybranych do finansowania: Lista wniosków wybranych RDG

  Lista wniosków wybranych po ponownej ocenie wniosków w związku ze złożeniem protestów: MX-C304W_20230522_085607

  29/2023 – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO:

  Lista wniosków zgodnych z LSR: Lista wniosków zgodnych ZDL

  Lista wniosków wybranych do finansowania: Lista wniosków wybranych ZDL

   

  Protokół posiedzenia Rady z dnia 27.04.2023:Protokół z posiedzenia Rady

  Protokół posiedzenia  po ponownej ocenie wniosków w związku ze złożeniem protestów: MX-C304W_20230522_085532

  Opublikowano: 28.04.2023r. (Z.K.)

   

  Deklaracje członkowskie

  Osoby zainteresowane członkostwem w stowarzyszeniu informujemy, że członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Źródło” może zostać: osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych i złoży deklarację członkowską oraz osoba prawna z siedzibą znajdującą się na terenie jednej z gmin partnerskich, która przedstawi uchwałę lub decyzję organu stanowiącego, zawierającą deklarację przestąpienia do Stowarzyszenia i wskaże osobę fizyczną do reprezentowania w LGD.

  Nabycie członkostwa następuje w drodze uchwały podjętej większością głosów Zarządu Stowarzyszenia.

  Zachęcamy do składania deklaracji, poniżej druki:

  deklaracja członkowska organizacja

  deklaracja członkowska osoba fizyczna

  Konkurs fotograficzny PROW w obiektywie

  Urząd Marszałkowski Województwa wielkopolskiego zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – czwarta edycja” Prace konkursowe w ośmiu kategoriach tematycznych można zgłaszać do 31 maja 2023 r. do godziny 15.30 na adres mailowy: ksow@umww.pl.

  Do wygrania atrakcyjne nagrody w postaci bonów do wykorzystania w sklepie fotograficznym o łącznej wartości 40 tysięcy złotych.

  Szczegóły na stronie:

  Konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – czwarta edycja”