• Środki LGD

  Na co można pozyskać środki?

  Dotychczas LGD realizowało konkursy z zakresu:

  • rozwijania działalności gospodarczej – można było pozyskać do 100 000 zł na rozwój już funkcjonującej działalności z obszaru objętego strategią,
  • podejmowania działalności gospodarczej – do pozyskania była premia w wysokości 50 000 zł dla nowych firm,
  • zachowanie Dziedzictwa Lokalnego – wnioskodawcy inwestowali miejsca ważnych dla obszaru, w przestrzeń publiczną,
  • rozwój niekomercyjnej infrastruktury – pod tym hasłem powstały: place zabaw, boiska sportowe, ścieżki edukacyjne.

  LGD realizuje również projekty grantowe w zakresie organizacji wolnego czasu dla dzieci czy warsztatów dla mieszkańców. Pracownicy biura LGD „Źródło” nieodpłatnie pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej.

  Zanim jednak zostaną ogłoszone konkursy zapraszamy do odwiedzania naszej strony do śledzenia profilu na facebooku.

  Dlaczego LGD jest ważne? Pieniądze w lokalnej grupie działania pochodzą ze środków z UE oraz wymaganego wkładu krajowego, jednak pomysły na wydatkowanie tych środków pochodzą od mieszkańców. Oznacza to, że strategia na kolejne lata jest budowana przy udziale lokalnej społeczności. Głos mieszkańców jest niezwykle ważny, dlatego też organizowane są spotkania i na ich podstawie powstaje analiza SWOT, ustalane są potrzeby, stawiane cele,  następnie Państwa koncepcje zostają wpasowane w ramy, które narzucają dokumenty programowe.

  W mijającej perspektywie LGD rozdysponowało 1 009 923,80 euro (nie jest to kwota ostateczna, harmonogram naborów jest w trakcie realizacji). 165 027,42 euro Wnioskodawcy wykorzystali na zagospodarowanie terenów przy jeziorach, przestrzeń publiczną, miejsca obserwacji przyrody. 268 889,18 euro zostało przeznaczone na obiekty sportowo-rekreacyjne, place zabaw czy przygotowanie miejsc na cele społeczno-kulturowe. 216 247,96 euro zostało oddane w ręce mieszkańców i dzięki tym środkom powstało już 18 nowych przedsiębiorstw. Natomiast 19 działających już firm pozyskało łącznie 359 759,24 euro na doposażenie działalności. Spośród wniosków, które przeszły przez  biuro LGD w obecnej perspektywie 79 jest rozliczonych, lub ma podpisaną umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

  Projekt współpracy „Muzycznie i Turystycznie”.

  Stowarzyszenia Lokalne Grupy Działania „Źródło” i „Perły Mazowsza” zrealizowały projekt współpracy pod tytułem „Muzycznie i Turystycznie”.  Pierwsza część rozpoczęła się 22 sierpnia 2022 r. na terenie Lokalnej Grupy Działania „Źródło”. W tym dniu zawitali do nas goście z Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza”.  Pierwsze spotkanie miało miejsce
  w restauracji Parkowa w Buku, gdzie nasi goście mogli posmakować kuchni wielkopolskiej
  z bardzo bogatego menu, a mianowicie na przystawkę podano pyrę z gzikiem, następnie polewkę wielkopolską, natomiast z dań głównych goście raczyli się pyzami i sosem, schabem ze śliwką, szarymi kluchami z okrasą, surówkami, szagówkami z duszonką. Na osłodę były racuchy z konfiturami.  „Perły Mazowsza” powitali włodarze i przedstawiciele naszych stowarzyszonych gmin: w imieniu Burmistrza, jako gospodarz gminy wystąpiła Pani Aleksandra Wawrzyniak. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Włodzimierz Pinczak Burmistrz Miasta i Gminy Stęszew, Pan Paweł Jazy zastępca Wójta Gminy Dopiewo, Pan  Adam Mendrala kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy w Dopiewie, Pan Hubert Wejmann członek Zarządu LGD „Źródło” oraz kierownik i pracownicy Biura LGD „Źródło”, wśród witających był obecny Pan Jan Broda Wójt Gminy Komorniki, gminy która przystąpiła do stowarzyszenia LGD „Źródło” i będzie zasilała nas ludnościowo i obszarowo w przyszłej perspektywie finansowej.

  Po obiedzie przeszliśmy do Sali Miejskiej tak zwanej „Synagogi” na prezentację poszczególnych gmin. Po dwugodzinnej prezentacji nasi goście udali się na zwiedzanie Buku z przewodnikiem Panem Hubertem Wejmannem. Uczestnicy projektu zobaczyli m.in.  rynek, Ratusz, kościół św. Krzyża, grobowiec rodziny Niegolewskich, Figura Ecce Homo, zbiorowa mogiła Powstańców Wielkopolskich, kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika, sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej, Plac Reszki, szpital Stanisława Reszki, budynek dawnego sądu powiatowego i więzienie, ulica Mury, ulica Poznańska, dawna synagoga (sala miejska), powstańczy mural, budynek szpitala powstańczego.

  Po intensywnej wycieczce goście odjechali na wypoczynek do hotelu Delicjusz, w którym odbyła się uroczysta kolacja z udziałem przedstawicieli LGD „Źródło’.

  We wtorek po śniadaniu nasi goście wraz z przewodnikiem Panem Hubertem Wejmannem rozpoczęli zwiedzanie terenu LGD „Źródło” zobaczyli miedzy innymi: Rynek w Stęszewie, Muzeum Regionalne, gotycką świątynię w Tomicach, kościół drewniany w Łodzi pod Stęszewem, pałac w Będlewie.  Ze względu na utrudnienia pogodowe nie udało się przejść przez fragment Wielkopolskiego Parku Narodowego do  źródełka w Żarnowcu, również nie dało się wjechać w Lasy Palędzko-Zakrzewskie.

  Po obiedzie „Perły Mazowsza” udali się w drogę powrotną do domu.

   

  Druga część projektu to wyjazd uczestników LGD „Źródło” na teren partnera „Perły Mazowsza”.

  W pierwszym dniu na zaproszenie Pana Burmistrza Konstancina –Jeziorna odwiedziliśmy Urząd Miasta. Spotkanie było fascynujące dla wszystkich, ponieważ Pan Burmistrz bardzo ciekawie  opowiedział nam o historycznym i współczesnym Konstancinie. Po wizycie przejechaliśmy do hotelu Groman w Sękocinie na kolacje, w której gościliśmy naszych Partnerów. W piątek rozpoczęliśmy zwiedzanie terenu LGD „Perły Mazowsza”. Widzieliśmy przepiękny drewniany kościół w Rembertowie, zamek w Czersku oraz Sanktuarium w Górze Kalwarii. Obiad zjedliśmy w uroczym miejscu hotel Bobrówko, gdzie podano nam kuchnie typową dla tego miejsca, a była to między innymi kaczka w jabłkach i wiśniach.   Po objedzie i krótkim odpoczynku udaliśmy się do Konstancina, gdyż celem LGD „Źródło” było zaprezentowanie naszych zespołów podczas koncertu w Domu Kultury „Hugonówka” w parku zdrojowym w Konstancinie-Jeziorna. W koncercie udział wzięły trzy zespoły: „Bel Canto” z Dopiewa, Kapela Dudziarka „Koźlary” ze Stęszewa oraz zespół kameralny „Amici Canti” z Buku. Po koncercie pojechaliśmy do hotelu na kolacje i odpoczynek przed podróżą do domu.

  Celem projektu „Muzycznie i Turystycznie” była promocja terenów naszych stowarzyszeń i pokazanie wszystkiego co cenne. W wyniku realizacji operacji odbyły się dwie wizyty studyjne wraz z zaplanowanymi wycieczkami, koncert, wydana została płyta na której można posłuchać trzech wyżej wymienionych zespołów, na stronach LGD została zamieszczona publikacja interaktywna promująca przyrodę LGD „Źródło” oraz odbyły się dwa obiady promujące regionalna i miejscową kuchnię.

  Projekt pt: ,,Muzycznie i Turystycznie – MiT”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 ,,Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  S.Ś.

  Informacja o efektach realizacji LSR

  Przedstawiamy kolejnego wnioskodawcę, który pozyskał środki na rozwinięcie działalności gospodarczej. ???
  Przedsiębiorstwo ELJON KAROL LUDWICZAK zostało założone 10 lat temu i od samego początku było ukierunkowane na świadczenie wszelkich usług budowlanych. ????Bardzo szybko znalazła się liczna grupa zadowolonych klientów. Obecnie firma zajmuje się pracami budowlanymi w zakresie wznoszenia budynków z wykorzystaniem coraz bardziej zaawansowanych urządzeń. ELJON to elastyczne podejście do klienta, terminowość oraz staranność podczas świadczenia usług. ?‍♂️
  Właściciel dzięki wsparciu LEADER ?? zakupił minikoparkę do prac ziemnych oraz wdrożył innowacyjne rusztowania typu KLIN.