• Szkolenia za nami

  W dniach od 7 do 9 września 2016 odbyły się szkolenia z zakresu pozyskiwania środków z PROW na podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej.

  Dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie i zachęcamy do składania wniosków.

  Ponadto składamy podziękowania Panu Stanisławowi Filipiakowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk, Panu Włodzimierzowi Pinczakowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Stęszew, Panu Adrianowi Napierale – Wójtowi Gminy Dopiewo, Panu Marcinowi Napierale – Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie oraz Pani Lidii Targosz – Dyrektor Biblioteki i Kina Miasta i Gminy Buk za nieodpłatne udostępnienie sal na cele szkoleniowe oraz pomoc w zorganizowaniu spotkania.

  Poniżej zamieszczamy zdjęcia ze szkoleń oraz prezentację.

  prezentacja

   

  Odbyło się posiedzenie Rady i Komisji Nadzorującej.

  2 września 2016 o godzinie 8.00 w siedzibie Biura odbyło się posiedzenie Rady i Komisji Nadzorującej.
  Oba organy stowarzyszenia podjęły uchwały o wyborze przewodniczących.
  Przewodniczącym Rady został wybrany pan Paweł Mazankiewicz reprezentujący gminę Buk i sektor publiczny, a wiceprzewodniczącą została pani Joanna Napierała z gminy Dopiewo i sektora publicznego. Obie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.
  Funkcja przewodniczącego Komisji Nadzorującej przypadła panu Stanisławowi Filipiakowi z gminy Buk, natomiast sekretarzem Komisji został pan Adrian Napierała reprezentujący Dopiewo.
  Następnie oba organy zostały przeszkolone z podstaw prawnych RLKS, budżetu, harmonogramu naborów, celów, przedsięwzięć, działań i wskaźników zawartych w Strategii oraz z procedur wyboru projektów z działań 19.2 w zakresie: promocji i infrastruktury oraz rozwoju przedsiębiorczości.
  Sylwia Świdzińska-Jachna