• Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016

  Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania ‚Źródło” ogłasza nabór wniosków na działania:

  1. Rozwijanie działalności gospodarczej,
  2. Założenie działalności gospodarczej,
  3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
  4. Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury.

  Szczegółowe informacje oraz treść ogłoszenia:

  Ogłoszenie o naborze

  Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia, wskaźniki:

   

  Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury.

  Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

  Działalność gospodarcza.

   

  Dokumenty do pobrania:

  Rozwijanie działalności gospodarczej, Zachowanie dziedzictwa lokalnego, Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury:

  Wniosek o Przyznanie Pomocy

  instrukcja-do-wniosku-iw_wopp_19_2_i_w_2z

  Biznesplan

  Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

  Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

  Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

  Dokumenty niezbędne do dokonania oceny wniosku pod względem zgodności ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność:

  Informacja dodatkowa Rozwijanie Działalności Gospodarczej

  Kryteria oceny: Rozwijanie działalności gospodarczej

  Informacja dodatkowa Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego, Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury

  Kryteria oceny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego, Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury

  Dokumenty dotyczące zaliczki:

  Wniosek o zaliczkę

  Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę

  Wzór gwarancji zaliczkowej

   

  Założenie działalności gospodarczej:

  Wniosek o przyznanie pomocy

  Instrukcja do wniosku

  Biznesplan

  Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

  Dokumenty niezbędne do dokonania oceny wniosku pod względem zgodności ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność:

  Informacja dodatkowa Podjęcie Działalności Gospodarczej

  Kryteria oceny: Podjęcie działalności gospodarczej

   

  Wnioski dostępne są również na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem:

  http://prow.umww.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=877&Itemid=266

   

  Data publikacji ogłoszenia: 17.11.2016

  Ogłoszenie zamieściła Marta Kubiak.

   

  Dofinansowanie na podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej

  Zamieszczamy odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące rozwijania istniejącej lub podejmowania nowej działalności gospodarczej. Jeśli są Państwo zainteresowani możliwością pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 zachęcamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami. Dadzą one odpowiedź na podstawowe pytania, a na te bardziej skomplikowane chętnie odpowiemy osobiście :).

  jak-ubiegac-sie-o-srodki-na-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej

  jak-ubiegac-sie-o-srodki-na-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej