• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik obowiązkowy do wniosku

    Załącznik „Formularz informacji przedstawianych  przy ubieganiu się o pomoc de minimis” jest wymagany, gdy o wsparcie na realizację operacji ubiega się podmiot gospodarczy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dotyczy on zarówno wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na rozwój istniejącej działalności, jak i wnioskodawców zakładających firmę.

    Zamieszczamy wzór formularza:

    formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_ke_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_15112014-4