• Wyniki naboru wniosków 1/2016

  Listy wniosków zweryfikowanych pod względem zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

  Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury

  Zachowanie dziedzictwa lokalnego

  Założenie działalności gospodarczej

  Rozwijanie działalności gospodarczej

  Listy wniosków zweryfikowanych pod względem zgodności ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

  Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury

  Zachowanie dziedzictwa lokalnego

  Założenie działalności gospodarczej

  Rozwijanie działalności gospodarczej

  Listy wniosków wybranych do finansowania w naborze 1/2016

  Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury

  Zachowanie dziedzictwa lokalnego

  Założenie działalności gospodarczej

  Rozwijanie działalności gospodarczej

  Listy wniosków niewybranych do finansowania w naborze 1/2016

  Założenie działalności gospodarczej

  Protokoły:

  Protokół 28.12.2016

  Protokół 30.12.2016