• Umowa na realizację projektu współpracy podpisana.

  Szanowni Państwo,

  w dniu 21 września 2017 roku została podpisana Umowa przyznania pomocy NR 00005-6936-UM1520005/17 w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Poznajemy naszego sąsiada”.
  Umowa została zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego podpis złożył Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego a Stowarzyszeniem Ziemi Grodziskiej LEADER reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Natalię Odważną i Skarbnika Sabinę Rutkowską; Lokalną Grupą Działania KOLD reprezentowaną przez Wiceprezesa Zarządu Ireneusza Witkowskiego i Skarbnika Paulinę Młyńczak oraz Stowarzyszeniem – Lokalna Grupa Działania „Źródło” reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Waldemara Przybyszewskiego, któremu towarzyszyła kierownik Biura Sylwia Świdzińska-Jachna.

  Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z realizacją operacji polegającej na realizacji projektu współpracy w ramach poddziałania „ Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania ” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego Programem w zakresach:
  zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości. Beneficjentom została przyznana pomoc w wysokości 94 754,00 zł.  Operacja będzie realizowana w okresie od 2017 roku do 2022 roku na obszarze gmin: Kamieniec, Grodzisk Wielkopolski, Dopiewo, Buk, Lwówek oraz Kuślin.

  UMOWA: Umowa – projekt współpracy

  Zestawienie rzeczowo-finansowe: Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – projekt współpracy poznajemy naszego sąsiada

  Opr. Kamila Huchwajda

  Aktualizacja dokumentów prawnych dotyczących PROW

  7 września 2017

  Zamieszczamy aktualizację dokumentów prawnych dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  1. t. jedn. ustawa finansowanie-wspolnej polityki rolnej wersja od 01.09.2017
  2. t. jedn. ustawa rozwoj-lokalny-z-udzialem lokalnej społeczności wersja od 02.09.2017
  3. t. jedn. ustawa wspieranie-rozwoju-obszarow wiejskich wersja od 02.09.2017
  4. t.jedn. ustawa w zakresie polityki spójności wersja od 02.09.2017
  5. t. jedn. rozp wsparcie operacji w ramach strategii RLKS wersja od 09.09.2017

  UWAGA!!! Zmiana rozporządzenia. WAŻNE!!!

  Szanowni Państwo,

  z dniem 9.09. 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

  Otwórz:  zmiana

  Informujemy, że zostaną również zaktualizowane wnioski o przyznanie pomocy.