• Informacja o efektach Lokalnej Strategii Rozwoju „Źródło”.

  Informacja o efektach Lokalnej Strategii Rozwoju „Źródło”

  Od grudnia 2016 do końca grudnia 2017 roku stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „Źródło” przeprowadziła 8 naborów wniosków z poddziałania 19.2 w zakresie

  1. Rozwoju działalności gospodarczej.
  2. Założenie działalności gospodarczej.
  3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
  4. Budowy i przebudowy niekomercyjnej infrastruktury.

   

  W 2016 roku nabór został przeprowadzony w okresie od 1 do 15 grudnia 2016 roku, i tak:

  Nazwa poddziałania i budżet Liczba złożonych wniosków Liczba wniosków odrzuconych na etapie Biura Liczba wniosków przekazanych do samorządu Województwa
  Rozwój działalności gospodarczej

  400 000,00 zł

   

  7 0 7
  Założenie działalności gospodarczej

  300 000,00 zł

   

  12 1 11
  Zachowanie dziedzictwa lokalnego

  250 000,00 zł

   

  3 0 3
  Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury

  250 000,00 zł

   

  2 0 2

   

  W 2017 roku nabór został przeprowadzony w okresie od 15 do 29 maja 2017 roku, i tak:

  Nazwa poddziałania i budżet Liczba złożonych wniosków Liczba wniosków odrzuconych na etapie Biura Liczba wniosków przekazanych do samorządu Województwa
  Rozwój działalności gospodarczej

  650 000,00 zł

   

  13 0 13
  Założenie działalności gospodarczej

  250 000,00 zł

   

  14 0 14
  Zachowanie dziedzictwa lokalnego

  110 000,00 zł

   

  1 0 1
  Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury

  290 000,00 zł

   

  2 0 2

   

  Na dzień 29 grudnia 2017 roku łącznie zostało złożonych 54 wniosków spośród których:

  • W wyniku weryfikacji 10 wniosków zostało odrzuconych;
  • Zostało zawartych 19 umów na realizację operacji;
  • 7 wniosków jest zweryfikowanych i oczekujących na podpisanie umowy;
  • 17 wniosków zostało wybranych przez Lokalną Grupę Działania „Źródło”, ale nie zmieściło się
   w limicie środków;
  • 1 wniosek został odrzucony na etapie Biura LGD „Źródło”.

  Umowy zawarli:

  Gastro-Art. Piotr Pluskota UM15-6935-UM1510359/17
  Feniks Kinga Pluskota UM15-6935-UM1510360/17
  Michniuk Paweł Studio Dent UM15-6935-UM1510361/17
  Garbarek Michał UM15-6935-UM1510362/17
  Gmina Stęszew UM15-6935-UM1510364/17
  Gmina Dopiewo UM15-6935-UM1510365/17
  Nowicki Jacek UM15-6935-UM1510370/17
  Konieczny Mikołaj UM15-6935-UM1510372/17
  Chmielowska Barbara UM15-6935-UM1510374/17
  Siwek Magdalena UM15-6935-UM1510375/17
  Pawlaczek Przemysław UM15-6935-UM1510377/17
  Stępień Magdalena UM15-6935-UM1510378/17
  Katarzyna Święch UM15-6935-UM1510957/17
  Michał Bielawski UM15-6935-UM1510959/17
  Magdalena  Urszula Tyrakowska UM15-6935-UM1510964/17
  Barbara Suliga „Harmony Farm” UM15-6935-UM1510969/17
  Barbara Suliga „Harmony Farm” UM15-6935-UM1510970/17
  Gmina Stęszew UM15-6935-UM1510979/17
  Gmina Stęszew UM15-6935-UM1510980/17

   

  Oczekujący na zawarcie umów:

  Michał Andrzej Garbarek UM15-6935-UM1510973/17
  Wojciech Jabłoński UM15-6935-UM1510953/17
  Joanna Estera Frątczak UM15-6935-UM1510955/17
  OFO Dorota Owczarzak UM15-6935-UM1510965/17
  MAGMO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością UM15-6935-UM1510966/17
  Michniuk Paweł Studio Dent UM15-6935-UM1510974/17
  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury UM15-6935-UM1510978/17

   

  Wszystkie nabory odbyły się zgodnie z Harmonogramem i zakładanymi wskaźnikami. Rada stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania „Źródło” wydała 11 opinii do zmiany postanowień zawartych umów pomiędzy beneficjentami a Samorządem Województwa.