• Wyniki naborów z Poddziałania 19.2

  Wyniki naborów z Poddziałania 19.2 przeprowadzonego przez stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „Źródło” w terminie 3-17.01.2018 r.

  9/2017/2018 Zachowanie dziedzictwa lokalnego :

  lista wniosków zgodnych z LSR: ZDL

  uchwała i lista operacji wybranych do finansowania ZDL 9

  10/2017/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

  lista wniosków zgodnych z LSR: NI

  uchwała i lista operacji wybranych do finansowania NI 10

  11/2017/2018 Promocja obszaru objętego LSR:

  lista wniosków zgodnych z LSR: PO

  uchwała i lista operacji wybranych do finansowania PO 11

  Protokół posiedzenia Rady protokół 22.01.2017

  Projekt współpracy: POZNAJEMY NASZEGO SĄSIADA

  Konkurs „Międzypowiatowe dziedzictwo kulinarne”

   

  Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader, Lokalna Grupa Działania KOLD i Lokalna Grupa Działania „Źródło” zapraszają do udziału w konkursie pt.: „Międzypowiatowe dziedzictwo kulinarne” na potrawę regionalną przygotowaną z ziemniaków.

  Konkurs adresowany jest do kół gospodyń wiejskich z gmin wchodzących w skład LGD o których mowa powyżej. Zgłoszenia do udziału w konkursie można przesyłać do dnia 5 lutego br. Konkurs odbędzie się 17 lutego br.
  w Kamieńcu.

  Szczegóły konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są w regulaminie który można pobrać tutaj. Międzypowiatowe Dziedzictwo Kulinarne – reg. konkursu

  Nabory: 9/2017/2018, 10/2017/2018, 11/2017/2018 zamknięte.

  Stowarzyszenie LGD „Źródło” informuje, że nabory wniosków z poddziałania 19.2 zostały zamknięte 17 stycznia 2018 r. o godzinie 14.00. Wpłynęło 7 wniosków.

  W wyniku weryfikacji zgodności z PROW 2014-2020 przedstawiamy listy weryfikacyjne:

  Nabór 9/2017/2018 w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego: ZDL

  Nabór 10/2017/2018 w zakresie Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej: NI

  Nabór 11/2017/2018 w zakresie Promocji obszaru objętego LSR:PO

  Informujemy, że wszystkie wnioski przeszły pozytywną weryfikację wstępną. Kolejnym etapem wyboru operacji będzie ocena wniosków przez Radę w dniu 22 stycznia 2018 r.