• Pierwsza część projektu współpracy za nami.

  17 lutego 2018 roku rozpoczął się projekt współpracy pod tytułem „Poznajemy naszego sąsiada”. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem i zestawieniem rzeczowo-finansowym zawartym w  umowie o przyznaniu pomocy Nr 00005-6936-UM1520005/17 z dnia 21.09.2017 roku. Stronami współpracy są: Lokalna Grupa Działania KOLD, Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej LEADER oraz Stowarzyszenie-Lokalna Grupa Działania „Źródło”.

  Pierwsza część projektu pod nazwą „Międzypowiatowe dziedzictwo kulinarne” odbyła się w Kamieńcu na terenie powiatu grodziskiego. W zawodach udział wzięło 14 gmin z trzech współpracujących lokalnych grup działania.

  Lokalna Grupa Działania „Źródło” reprezentowana była przez sześciu uczestników – wykonawców potraw. Wszystkie stowarzyszone w LGD „Źródło” gminy zostały nagrodzone, i tak:

  II miejsce zajęła Gmina Stęszew reprezentowana przez panów Piotra Pluskotę i Tomasza Hałasa
  z potrawą „Gulp”.

  III miejsce zajęły panie Alicja Sammler i Dorota Ossowska reprezentujące Gminę Dopiewo
  z potrawą „Rolada ziemniaczana z sosem grzybowym”.wk1 wk-2 wk3 wk4 wk-5 wk-8 wk-9 wk-10 wk-11 wk-12

  Wyróżnienie otrzymały reprezentantki gminy Buk panie Daniela Kalemba i Krystyna Szymczak
  za „Kotlety z ziemniaków”.

  Zwycięzcami konkursu zostali przedstawiciele naszych sąsiadów z LGD KOLD z gminy Miedzichowo pani Anna Sałagaj i pan Krzysztof Górny za „Zupę ziemniaczaną”.

  W trakcie konkursu wysłuchaliśmy koncertu kapeli „Po zagonach”.

  Wszystkim uczestnikom projektu i osobom zaangażowanym serdecznie dziękujemy, a nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy!

  Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.

  Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

  Szanowni Beneficjenci, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie postępowań przetargowych w celu przestrzegania zasad konkurencyjności. Informacja kierowana jest do osób, które podpisały umowy oraz będą składały wnioski o płatność z poddziałania 19.2

  Kliknij: Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19(1)