• Powrót do źródła

  19 maja 2018 r. w Dopiewie odbyła się druga część projektu współpracy „Poznajemy naszego sąsiada”. Spotkanie pod nazwą „Powrót do źródła” miało na celu przypomnienie wielkopolskich gier zapomnianych. Pogoda i humory dopisały.

  Ogłoszenie o naborze nr 2/2018/G

  Ogłoszenie: O nr 2 Dla nas i

  Obowiązkowe wskaźniki: zał o nr 2 Dla nas i

  Procedura wyboru projektów grantowych: Procedura Grantowa 2018

  Kryteria wyboru projektów grantowych: kryteria wyboru

  Załącznik do Procedury: Zał nr 10 do Procedury projektów grantowych_weksel

  Wniosek o powierzenie grantu: Wniosek o Powierzenie Grantów

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa: Informacja-dodatkowa

  Umowa: Umowa Granty

  Wniosek o płatność: Wniosek o płatność

  Ogłoszenie o naborze nr 1/2018/G

  Ogłoszenie o naborze: O nr 1 Ekologia

  Obowiązkowe wskaźniki: zał o nr 1 Ekologia

  Procedura: Procedura Grantowa 2018

  Kryteria wyboru projektów grantowych: kryteria wyboru

  Załącznik do Procedury: Zał nr 10 do Procedury projektów grantowych_weksel

  Wniosek o powierzenie grantu: Wniosek o Powierzenie Grantów

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

  Umowa: Umowa Granty

  Wniosek o płatność: Wniosek o płatność

   

  Zapraszamy na szkolenie z Projektów Grantowych

   

   Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Źródło”

  zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszenia, fundacje, przedstawicieli jednostek samorządu finansów publicznych i przedstawicieli gmin: Buk, Dopiewo i Stęszew

   

  na bezpłatne szkolenie


  z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji
  w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  w zakresie:

  PROJEKTY GRANTOWE

   

  Spotkanie odbędę się 17 maja 2018 r. w czwartek.

  Miejsce: Ochotnicza Straż Pożarna tzw. „STRAŻNICA” w Buku, ul. Grodziska 13.

  Godzina rozpoczęcia szkolenia: 14.00.

  Więcej informacji: 61 888 44 56 lub 735 043 432.

  www.lgdzrodlo.pl

  WordPress Video Lightbox