• Zakończenie projektu współpracy.

  16 czerwca 2018 roku odbyła się ostatnia część projektu współpracy pod tytułem „Poznajemy naszego sąsiada”. Projekt był realizowany zgodnie z harmonogramem i zestawieniem rzeczowo-finansowym zawartym w  umowie o przyznaniu pomocy Nr 00005-6936-UM1520005/17 z dnia 21.09.2017 roku. Stronami współpracy są: Lokalna Grupa Działania KOLD, Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej LEADER oraz Stowarzyszenie-Lokalna Grupa Działania „Źródło”.

  Czwarta część projektu pod nazwą „Czy znasz swój region?” odbyła się w Buku. Zgromadzeni goście mogli wysłuchać ciekawej prelekcji pana Pawła Mordala – Sekretarza Generalnego PTTK na temat ziem regionu Wielkopolski. Następnie podsumowano całokszałt projektu.

  Seminarium uświetnił zespół kameralny „Amici Canti”.

  Prelekcja autorstwa Pawła Mordala: Czy znasz swoj region- Buk 2018(1)

  Podsumowanie projektu: Prezentacja – BUK

  Rajd rowerowy w ramach projektu współpracy.

  9 czerwca 2018 roku odbył się rajd rowerowy będący częścią projektu współpracy pod tytułem „Poznajemy naszego sąsiada”. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem i zestawieniem rzeczowo-finansowym zawartym w  umowie o przyznaniu pomocy Nr 00005-6936-UM1520005/17 z dnia 21.09.2017 roku. Stronami współpracy są: Lokalna Grupa Działania KOLD, Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej LEADER oraz Stowarzyszenie-Lokalna Grupa Działania „Źródło”.

  Trzecia część projektu pod nazwą „Poznajemy region” odbyła się w Michorzewku, gdzie uczestnicy rajdu brali udział w grach podwórkowych wykonując ciekawe zadania.

  Lokalna Grupa Działania „Źródło” reprezentowana była przez grupę 30 uczestników.

  Za tydzień 16 czerwca 2018 r. w Buku w Kinie Wielkopolanin odbędzie się podsumowanie projektu współpracy. Seminarium pt. „Czy znasz swój region?” rozpocznie imprezę. Następnie wysłuchamy koncertu zespołu kameralnego „Amici Canti”. Przewidujemy pyszny poczęstunek. Zapraszamy serdecznie w  przyszła sobotę na godzinę 11.00 do Kina Wielkopolanin w Buku.

  Szanowni Państwo, zamieszczamy zmianę do Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczenia grantów, monitorowania i kontroli. Prosimy o zwrócenie uwagi na paragraf 18 punkt. 11 (zmiana wysokości wyprzedzającego finansowania).

  Procedura: Procedura 21.06.2018 Zarząd

  Zapraszamy na rajd rowerowy.

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Źródło”

  zaprasza na

  Rajd Rowerowy do Michorzewka

  w dniu 9 czerwca 2018 roku (sobota)

  Zbiórka uczestników o godzinie 9.30 : Bukowski Rynek koło Ratusza

  Informacje: Stowarzyszenie LGD „Źródło”  tel. 61 8 884 456,

  Fajne nagrody! Serdecznie zapraszamy!

  WordPress Video Lightbox