• Numer producenta

  Szanowni Państwo,

  przed złożeniem wniosku na działania PROW 2014-2020, czyli na konkursy ogłaszane przez LGD w ramach poddziałania 19.2 należy wystąpić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 36 z wnioskiem o wpisanie do ewidencji producentów.

  Formularze wniosków oraz instrukcje dostępne są na stronie: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html

  Już niebawem ogłosimy nabór wniosków na projekty grantowe.

  Zmiana Procedury „grantowej”.

  Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w dniu 27.06.2018 r. Samorząd Województwa zaakceptował zmiany w „Procedurze wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.”  Najważniejszą wprowadzoną zmianą jest wysokość wyprzedzającego finansowania z 50% na 70% kosztów kwalifikowalnych zawartych we wniosku o powierzenie grantu.

  LGD „Źródło” zaprasza wszystkie stowarzyszenia i fundacje do udziału w konkursie grantowym, który planujemy ogłosić na przełomie sierpnia i września. Prosimy o zapoznanie się z poprawioną „Procedurą grantową” i śledzenie strony LGD.

  Wszelkich informacji udzielają pracownicy codziennie w godzinach pracy Biura.

  PROCEDURA: Procedura 21.06.2018 akc UMWW

   

  WordPress Video Lightbox