• Odbyło się szkolenie z Projektów Grantowych

  W dniu 13 września 2018 r. o godzinie 14:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Buku odbyło się bezpłatne szkolenie z zakresu Projektów Grantowych. Celem szkolenia było przekazanie przyszłym Grantobiorcom niezbędnej wiedzy do prawidłowego przygotowania wniosku o powierzenie grantu. Uczestnicy zostali zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi między innymi zasad ubiegania się o przyznanie pomocy, procedury oceny i wyboru Grantobiorców, warunków przyznania pomocy oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

  Szkolenie prowadziła Adrianna Łowicka – pracownik ds. administracji i promocji.

  Prezentacja: GRANTY

   

  Nabór nr 4/2018/G – Dla nas i naszych podopiecznych.

  1. Ogłoszenie o naborze: OGŁOSZENIE 4

  2. Załącznik do ogłoszenia (obowiązkowe wskaźniki): załacznik nr 1 do Wytycznych PG

  3. Procedura: Procedura 21.06.2018 akc UMWW

  4. załącznik do Procedury: Zał nr 10 do Procedury projektów grantowych_weksel

  5. Kryteria wyboru: kryteria wyboru

  6. Wniosek o powierzenie grantu: Wniosek o Powierzenie Grantów

  7. Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

  8. Umowa o powierzenie grantu: Umowa Granty

  9. Wniosek o płatność: Wniosek o płatność